Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Omvårdnadsförvaltningen

Förvaltningskontor
Besöksadress:
Västra Storgatan 16-18
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-752 36
Förvaltningschef 0270-750 39
Bitr. Förvaltningschef 0270-752 49
Verksamhetschefer:  
Myndighetsenheten 0270-752 77
Hemtjänst och Vård- och omsorgsboende 0270-752 64
Funktionshinder och social psykiatri, korttidsvård, klockarbo, sjuksköterskor och rehab 0270-751 79
Verksamhetsekonom 0270-753 58
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 0270-752 76
Personalsekreterare 0270-752 21
Utredare 0270-752 59
Utredare/Informatör 0270-753 33
IT-ansvarig 0270-752 62
Assistenter:  
Ass. IT-ansvarig 0270-752 29
Avgifter 0270-756 56
Personaladministration, allmänt 0270-752 46, 756 95
Personaladministration, hemtjänst  
samt vård- och omsorgsboenden 0270-756 30, 755 56
Personaladministration, LSS 0270-756 50, 750 47
Nämndadministration, post och diarium 0270-752 47
Post och diarium 0270-752 51
Fakturor 0270-733 70
Till topp  
HEMTJÄNST

Hemtjänst centrum 1
Besöksadress:
Hemtjänstenheten
Sjukhusområdet
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-758 20

Handläggare 0270-756 56 Mån - fre 08:00 - 16:30
Enhetschef 0270-758 24  
Grupplokal, Kungsgatan 8 0270-750 38  
Faxnummer: 0270-750 82    
Till topp    
Hemtjänst centrum 2
Besöksadress:
Hemtjänstenheten
Sjukhusområdet
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-758 20
Handläggare 0270-756 56 Mån - fre 08:00 - 16:30
Enhetschef 0270-758 25  
Grupplokal, Kungsgatan 8 0270-756 27  
Faxnummer: 0270-752 11    
Till topp    
Hemtjänst norr
Besöksadress:
Hemtjänstenheten
Sjukhusområdet
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-758 20
Handläggare 0270-756 56 Mån - fre 08:00 - 16:30
Enhetschef 0270-758 21  
Grupplokal, Kungsgatan 8 0270-756 63  
Faxnummer: 0270-756 62    
Till topp    
Hemtjänst söder
Besöksadress:
Kastanjen vård- och omsorgsboende
Nygatan 10
820 20 LJUSNE
Faxnummer: 0270-671 30
Handläggare 0270-756 56 Mån - fre 08:00 - 16:30
Enhetschef 0270-755 84  
Grupplokal, Kastanjen 0270-755 87  
Till topp    

Hemtjänst väster
Besöksadress:
Linden vård- och omsorgsboende
Stationshusvägen 2
820 23 BERGVIK
Faxnummer: 0270-733 71

Handläggare 0270-756 56 Mån - fre 08:00 - 16:30
Enhetschef 0270-733 77  
Grupplokal, Linden 0270-733 72  
Till topp    

Klockarbo dagverksamhet för dementa/Anhörigstöd/Väntjänst
Besöksadress:
Åsgården
Norra vägen 3
826 31 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-752 08

Enhetschef 0270-751 96, 070-594 89 66
Klockarbo 0270-754 40
Väntjänsten Söderhamn 0270-750 07
Väntjänsten Mo, Bergvik och Marmaverken 0270-733 75
Till topp  
Boendehandläggare för särskilda boendeformer
Besöksadress:
Hemtjänstenheten Sjukhusområdet
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-758 20
Ansvarsområde 1: Hemtjänst Centrum 2, Norr
  Omprövning av boende vid:
  Enriset, Forsgården, Västerbacken och Åsgården
Boendehandläggare 0270-756 56 Mån - fre 08:00 - 16:30
Ansvarsområde 2: Hemtjänst Centrum 1, Söder och Väster
  samt från andra kommuner.
  Omprövning av boende vid:
  Björkbacka, Kastanjen, Eklunda, Linden och Hedbacka
Boendehandläggare 0270-756 56 Mån - fre 08:00 - 16:30
Till topp  
Nattpatrull
Besöksadress:
Hemtjänstenheten Sjukhusområdet
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-758 20
Enhetschef 0270-756 22
Till topp  

Larmenheten
Besöksadress:
Åsgården
Norra vägen 3
826 31 SÖDERHAMN

Enhetschef 0270-758 21
Larmenheten 0270-756 56
Till topp  
Matdistribution
Besöksadress:
Åsgården
Norra vägen 3
826 31 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-758 20
Enhetschef 0270-758 21
Till topp  
Rehabenheten
Besöksadress:
Sjukhusområdet
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-750 71
Sjukgymnaster, arbetsterapeuter och 0270-750 72
rehabassistenter  
Hjälpmedelstekniker 0270-758 32
Till topp  
Förebyggande enheten
Besöksadress:
Solgläntans servicecenter
Köpmangatan 25
826 30 SÖDERHAMN
Enhetschef 0270-752 39
Aktivitetssamordnare 0270-750 12, 751 97
Fixarservice 0270-758 80
Boendekonsulent 0270-729 47
Till topp  
   
   
   
VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE

Björkbacka vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Svarvarvägen 122
820 20 LJUSNE
Faxnummer: 0270-652 92

Enhetschef 0270-755 59
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-754 32
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska 0270-755 60
Dygnet runt 0270-755 55
Kök 0270-755 61
Till topp  
Enriset vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Enrisvägen 1 A-B
826 36 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-756 62
Enhetschef 0270-756 55
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-756 61
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska 0270-756 53
A-Hus  
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska 0270-756 84
B-Hus  
Kök 0270-756 57
Personaltelefon 0270-756 52
Till topp  
Kastanjen vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Nygatan 10
820 20 LJUSNE
Faxnummer: 0270-671 30
Enhetschef 0270-755 80
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-755 75
Kök 0270-755 92
Telefon efter kontorstid 0270-755 85
Till topp  
Linden vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Stationshusvägen 2
820 23 BERGVIK
Faxnummer: 0270-733 71
Enhetschef 0270-733 73
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-733 76
Avdelning Aspen 0270-759 56
Avdelning Björken 0270-759 59
Avdelning Cedern 0270-756 79
Bergvikens Gruppbostad 0270-43 47 43
Ljusnans Gruppbostad 0270-733 78
Dygnet runt 0270-733 78
Kök 0270-733 79
Till topp  
Eklunda vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Kyrkvägen 43 A
820 29 STRÅTJÄRA
Faxnummer: 0270-42 05 87
Enhetschef 0270-759 41
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-759 42
Dygnet runt 0270-759 40
Kök 0270-42 01 10
Till topp  
Forsgården vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Kungsgården
826 94 NORRALA
Faxnummer: 0270-351 54
Enhetschef 0270-350 51
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-350 50
Avd. Gläntan 0270-350 40
Avd. Ängen 0270-350 41
Avd. Forsen 0270-350 43
Kök 0270-353 23
Till topp  
Hedbacka vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Sockenvägen 29
826 61 SÖDERALA
Faxnummer: 0270-28 80 91
Enhetschef 0270-754 22
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-754 24
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska 0270-754 15
Avd. Konvaljen 0270-754 26
Avd. Gullvivan 0270-754 17
Avd. Linblomman 0270-754 16
Avd. Rosen 0270-757 62
Avd. Violen 0270-754 18
Avd. Syrenen 0270-754 21
Avd. Anemonen 0270-754 20
Kök 0270-28 75 75
Till topp  
Åsgården vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Norra vägen 7
826 31 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-752 08
Enhetschef 0270-756 25
Biträdande enhetschef 0270-752 22
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-755 15
Avd. Backen/Terassen  
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska 0270-754 36
Avd. Höjden/Kullen 2  
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska 0270-754 38
Avd. Åsen/Kullen 1  
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska 070-191 95 76
Avd. Backen 1 0270-754 47
Avd. Backen 2 0270-753 09
Avd. Kullen 1 0270-754 46
Avd. Kullen 2 0270-751 04
Avd. Höjden 1 0270-754 48
Avd. Höjden 2 0270-754 75
Terrassen 0270-754 41
Åsen 3 0270-756 37
Åsen 5 0270-755 16
Kök 0270-754 45
Till topp  
Västerbacken sjukhem
Besöksadress:
Sjukhusområdet
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-754 85, 756 18
Enhetschef 0270-756 20
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-756 24
Samordningsansvarig sjuksköterska 0270-756 23
Sjuksköterska vån 1 0270-756 19
Sjuksköterska vån 2 0270-756 29
Till topp  

Funktionshinder

Gruppbostäder och kollektivboende
Besöksadress för:
enhetschefer och ledningsansvariga sjuksköterskor
Västra Storgatan 16-18
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-756 11

Alen gruppbostad  
Enhetschef 0270-756 60
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-758 16
Gruppbostad, Köpmangatan 14 0270-754 91
Till topp  
Smeden gruppbostad  
Enhetschef 0270-756 60
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-758 16
Gruppbostad, Åsbäcksgatan 45 0270-106 93
Till topp  
Melonen kollektivboende  
Enhetschef 0270-756 60
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-758 16
Gruppbostad, Norralagatan 13 B 0270-104 17
Till topp  
Skytten 1 gruppbostad  
Enhetschef 0270-751 59
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-751 90
Gruppbostad, Pipgränd 25 0270-101 76
Till topp  
Skytten 2 gruppbostad  
Enhetschef 0270-756 54
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-751 90
Gruppbostad, Muskötgränd 5 0270-150 10
Till topp  
Stugsund 1 gruppbostad  
Enhetschef 0270-756 93
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-758 16
Gruppbostad, Skeppsgatan 3 0270-28 53 49
Till topp  
Stugsund 2 gruppbostad  
Enhetschef 0270-756 93
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-758 16
Gruppbostad, Brolinsvägen 10 0270-28 54 67
Till topp  
Marma gruppbostad (Solsidan)  
Enhetschef 0270-758 15
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-751 90
Gruppbostad, S Marmaberget 25 0270-42 59 96
Till topp  
Mo gruppbostad (Tallmossen)  
Enhetschef 0270-758 15
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-751 90
Gruppbostad, Mokorset 6383 0270-42 52 61
Till topp  
Skogshöjden gruppbostad  
Enhetschef 0270-756 54
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-751 90
Gruppbostad, Tallvägen 7 0270-756 87
Till topp  
Norrberget servicebostad  
Enhetschef 0270-754 03
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-756 59
Servicebostad, Norrberget 34 0270-752 75
Till topp  
SOCIALPSYKIATRI

Servicebostäder och gruppbostad
Besöksadress för:
enhetschef och ledningsansvariga sjuksköterskor
Västra Storgatan 16-18
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-756 11

Nyplan servicebostad  
Enhetschef 0270-751 47
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-756 59
Servicebostad, Postvägen 139 0270-601 74
Faxnummer: 0270-605 34  
Till topp  
Tallbo servicebostad  
Enhetschef 0270-754 03
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-756 59
Servicebostad, Norrberget 51 0270-754 80
Faxnummer: 0270-753 98  
Till topp  
Söderala gruppbostad  
Enhetschef 0270-751 47
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-756 59
Gruppbostad, Sockenvägen 27 0270-758 35
Faxnummer:  
Till topp  
Ekebo gruppbostad  
Enhetschef 0270-751 47
Ledningsansvarig sjuksköterska 0270-756 59
Gruppbostad, Skogs centrum 0270-42 02 55
Faxnummer: 0270-42 02 55  
Till topp  

LSS-enheten

Korttidsvistelse, dagcentral och boendestödpatrull
Besöksadress för:
LSS-handläggare och enhetschefer
Västra Storgatan 16-18
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-756 99

LSS-handläggare, födda dag 1-10 0270-756 92
LSS-handläggare, födda dag 11-20 0270-751 06
LSS-handläggare, födda dag 21-31 0270-755 86
Enhetschefer för personliga assistenter 0270-750 73, 756 96
Till topp  
Balder enhet för korttidsvistelse  
Enhetschef 0270-751 59
Enhet för Korttidsvistelse, Brolinsvägen 10 0270-758 69
Till topp  
Boendestödpatrull  
Enhetschef 0270-754 03
Grupplokal,Norrberget 34 0270-752 75
Faxnummer: 0270-188 32  
Till topp  

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Uppdaterad: 2015-09-15
Tipsa en kompis

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn, Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post.
Faktura sänds till: Söderhamns kommun, Box 1, 826 21 Söderhamn. Org nr 212000-2353.