Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Omvårdnadsförvaltningen

Förvaltningskontor
Besöksadress:
Västra Storgatan 16-18
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-752 36

Förvaltningschef0270-750 39
Bitr. Förvaltningschef0270-752 49
Verksamhetschefer: 
Myndighetsenheten0270-752 77
Hemtjänst och Vård- och omsorgsboende0270-752 64
Funktionshinder och social psykiatri, korttidsvård, klockarbo, sjuksköterskor och rehab 0270-751 79
Verksamhetsekonom0270-753 58
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)0270-752 76
Personalsekreterare0270-752 21
Utredare0270-752 59
Utredare/Informatör0270-753 33
IT-ansvarig0270-752 62
Assistenter: 
Ass. IT-ansvarig0270-752 29
Avgifter0270-756 56
Personaladministration, allmänt0270-752 46, 756 95
Personaladministration, hemtjänst  
samt vård- och omsorgsboenden0270-756 30, 755 56
Personaladministration, LSS0270-756 50, 750 47
Nämndadministration, post och diarium0270-752 47
Post och diarium0270-752 51
Fakturor0270-733 70
Till topp 

HEMTJÄNST

Hemtjänst Klossdammen
Besöksadress:
Västerbacken
Sjukhusområdet
826 30 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-158 23

Handläggare0270-756 56Mån - fre 08:00 - 16:30
Enhetschef0270-758 24 
Grupplokal0270-750 38 
Faxnummer: 0270-158 23  
Till topp  

Hemtjänst Humlan
Besöksadress:
Lönnen
Kungsgatan 8
826 30 SÖDERHAMN

Faxnummer: 0270-756 62

Handläggare0270-756 56Mån - fre 08:00 - 16:30
Enhetschef0270-758 25 
Grupplokal0270-756 63 
Faxnummer: 0270-756 63  
Till topp  

Hemtjänst Lönnen
Besöksadress:
Lönnen Kungsgatan 8
826 30 SÖDERHAMN

Faxnummer: 0270-756 62

Handläggare0270-756 56Mån - fre 08:00 - 16:30
Enhetschef0270-758 21 
Grupplokal0270-756 27 
Faxnummer: 0270-756 63  
Till topp  

Hemtjänst Lugnet
Besöksadress:
Västerbacken
Sjukhusområdet
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-158 23

Handläggare0270-756 56Mån - fre 08:00 - 16:30
Enhetschef0270-758 81 
Grupplokal  
Faxnummer: 0270-158 23  
Till topp  

Hemtjänst Forsgården
Besöksadress:
Forsgården
Kungsgården 192
826 94 NORRALA

Faxnummer: 0270-351 54

Handläggare0270-756 56Mån - fre 08:00 - 16:30
Enhetschef0270-758 82 
Grupplokal  
Faxnummer: 0270-351 54  
Till topp  

Hemtjänst Kastanjen
Besöksadress:
Kastanjen vård- och omsorgsboende
Nygatan 10
820 20 LJUSNE
Faxnummer: 0270-671 30

Handläggare0270-756 56Mån - fre 08:00 - 16:30
Enhetschef0270-755 84 
Grupplokal0270-755 87 
Till topp  

Hemtjänst Linden
Besöksadress:
Linden vård- och omsorgsboende
Stationshusvägen 2
820 23 BERGVIK
Faxnummer: 0270-733 71

Handläggare0270-756 56Mån - fre 08:00 - 16:30
Enhetschef0270-733 77 
Grupplokal0270-733 72 
Till topp  

Biståndshandläggare för hemtjänst
Besöksadress:
Västra Storgatan 16-18
826 80 Söderhamn
Faxnummer: 0270-756 11

Ansvars indelning biståndshandläggare:
Född dag 1-15
Född dag 6-10
Född dag 11-15
Född dag 16-20
Född dag 21-25
Född dag 26-31
Nås via Omvårdnad Direkt: 0270-75656    Mån-Fre 08:00-16:30
Till topp

Klockarbo dagverksamhet för dementa/Anhörigstöd/Väntjänst
Besöksadress:
Åsgården
Norra vägen 3
826 31 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-752 08

Enhetschef0270-751 96, 070-594 89 66
Klockarbo0270-754 40
Väntjänsten Söderhamn0270-750 07
Väntjänsten Mo, Bergvik och Marmaverken0270-733 75
Till topp 

Boendehandläggare för särskilda boendeformer
Besöksadress:
Västra Storgatan 16-18
826 80 SÖDERHAMN

Faxnummer: 0270-756 11

AnsvarsområdeFödda dag 1-15
 Omprövning av boende vid:
 Björkbacka, Kastanjen, Eklunda, Linden och Hedbacka
Boendehandläggare0270-756 56 Mån - fre 08:00 - 16:30
Ansvarsområde Födda dag 16-31
 Omprövning av boende vid:
 Enriset, Forsgården, Västerbacken och Åsgården
Boendehandläggare0270-756 56 Mån - fre 08:00 - 16:30
Till topp 

Nattpatrull
Besöksadress:
Västerbacken Sjukhusområdet
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-158 23

Enhetschef0270-756 22
Till topp 

Larmenheten
Besöksadress:
Åsgården
Norra vägen 3
826 31 SÖDERHAMN

Enhetschef0270-758 81
Larmenheten0270-756 56
Till topp 

Matdistribution
Besöksadress:
Åsgården
Norra vägen 3
826 31 SÖDERHAMN

Enhetschef0270-758 21
Till topp 

Rehabenheten
Besöksadress:
Västerbacken Sjukhusområdet
826 80 SÖDERHAMN

Enhetschef0270-750 77
Sjukgymnaster, arbetsterapeuter och 0270-750 72
rehabassistenter  
Hjälpmedelstekniker0270-758 32
Till topp 

Förebyggande enheten
Besöksadress:
Solgläntans servicecenter
Köpmangatan 25
826 30 SÖDERHAMN

Enhetschef0270-752 39
Aktivitetssamordnare0270-750 12, 751 97
Fixarservice0270-758 80
Boendekonsulent0270-750 45
Till topp 
  
  
  

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE

Björkbacka vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Svarvarvägen 122
820 20 LJUSNE
Faxnummer: 0270-652 92

Enhetschef0270-755 59
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-754 32
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska0270-755 60
Dygnet runt0270-755 55
Kök0270-755 61
Till topp 

Enriset vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Enrisvägen 1 A-B
826 36 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-756 62

Enhetschef0270-756 55
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-756 61
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska0270-756 53
A-Hus 
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska0270-756 84
B-Hus 
Kök0270-756 57
Personaltelefon0270-756 52
Till topp 
Kastanjen vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Nygatan 10
820 20 LJUSNE
Faxnummer: 0270-671 30
Enhetschef0270-755 80
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-755 75
Kök0270-755 92
Telefon efter kontorstid0270-755 85
Till topp 
Linden vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Stationshusvägen 2
820 23 BERGVIK
Faxnummer: 0270-733 71
Enhetschef0270-733 73
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-733 76
Avdelning Aspen0270-759 56
Avdelning Björken0270-759 59
Avdelning Cedern0270-756 79
Bergvikens Gruppbostad0270-750 67
Ljusnans Gruppbostad0270-733 78
Dygnet runt 0270-733 78
Kök0270-733 79
Till topp 
Eklunda vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Kyrkvägen 43 A
820 29 STRÅTJÄRA
Faxnummer: 0270-42 05 87
Enhetschef0270-759 41
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-759 42
Dygnet runt0270-759 40
Kök0270-42 01 10
Till topp 
Forsgården vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Kungsgården
826 94 NORRALA
Faxnummer: 0270-351 54
Enhetschef0270-350 51
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-350 50
Avd. Gläntan0270-350 40
Avd. Ängen0270-350 41
Avd. Forsen0270-350 43
Kök0270-353 23
Till topp 
Hedbacka vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Sockenvägen 29
826 61 SÖDERALA
Faxnummer: 0270-28 80 91
Enhetschef0270-754 22
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-754 24
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska0270-754 15
Avd. Konvaljen0270-754 26
Avd. Gullvivan0270-754 17
Avd. Linblomman0270-754 16
Avd. Rosen0270-757 62
Avd. Violen0270-754 18
Avd. Syrenen0270-754 21
Avd. Anemonen0270-754 20
Kök0270-28 75 75
Till topp 
Åsgården vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Norra vägen 7
826 31 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-752 08
Enhetschef0270-756 25
Biträdande enhetschef0270-752 22
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-755 15
Avd. Backen/Terassen 
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska0270-754 36
Avd. Höjden/Kullen 2 
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska0270-754 38
Avd. Åsen/Kullen 1 
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska070-191 95 76
Avd. Backen 10270-754 47
Avd. Backen 20270-753 09
Avd. Kullen 10270-754 46
Avd. Kullen 20270-751 04
Avd. Höjden 10270-754 48
Avd. Höjden 20270-754 75
Terrassen0270-754 41
Åsen 30270-756 37
Åsen 50270-755 16
Kök0270-754 45
Till topp 
Västerbacken sjukhem
Besöksadress:
Sjukhusområdet
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-754 85, 756 18
Enhetschef0270-756 20
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-756 24
Samordningsansvarig sjuksköterska0270-756 23
Sjuksköterska vån 10270-756 19
Sjuksköterska vån 20270-756 29
Till topp 

Funktionshinder

Gruppbostäder och kollektivboende
Besöksadress för:
enhetschefer och ledningsansvariga sjuksköterskor
Västra Storgatan 16-18
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-756 11

Alen gruppbostad 
Enhetschef0270-756 60
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-758 16
Gruppbostad, Köpmangatan 14 0270-754 91
Till topp 
Smeden gruppbostad 
Enhetschef0270-756 60
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-758 16
Gruppbostad, Åsbäcksgatan 45 0270-758 70
Till topp 
Melonen kollektivboende 
Enhetschef0270-756 60
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-758 16
Gruppbostad, Norralagatan 13 B 0270-758 67
Till topp 
Skytten 1 gruppbostad  
Enhetschef0270-751 59
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-751 90
Gruppbostad, Pipgränd 250270-101 76
Till topp 
Skytten 2 gruppbostad 
Enhetschef0270-756 54
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-751 90
Gruppbostad, Muskötgränd 50270-758 34
Till topp 
Stugsund 1 gruppbostad  
Enhetschef0270-756 93
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-758 16
Gruppbostad, Skeppsgatan 30270-754 83
Till topp 
Stugsund 2 gruppbostad  
Enhetschef0270-756 93
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-758 16
Gruppbostad, Brolinsvägen 100270-28 54 67
Till topp 
Solsidan gruppbostad 
Enhetschef0270-756 93
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-751 90
Gruppbostad, S Marmaberget 250270-42 59 96
Till topp 
Tallmossen gruppbostad  
Enhetschef0270-756 54
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-751 90
Gruppbostad, Mokorset 6383 0270-42 52 61
Till topp 
Skogshöjden gruppbostad  
Enhetschef0270-756 54
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-751 90
Gruppbostad, Tallvägen 70270-756 87
Till topp 
Norrberget servicebostad  
Enhetschef0270-754 03
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-751 90
Servicebostad, Norrberget 340270-758 66
Till topp 

SOCIALPSYKIATRI

Servicebostäder och gruppbostad
Besöksadress för:
enhetschef och ledningsansvariga sjuksköterskor
Västra Storgatan 16-18
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-752 36

Nyplan servicebostad  
Enhetschef0270-751 47
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-756 59
Servicebostad, Postvägen 1390270-601 74
Faxnummer: 0270-605 34 
Till topp 
Tallbo servicebostad 
Enhetschef0270-751 47
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-756 59
Servicebostad, Norrberget 510270-754 80
Faxnummer: 0270-753 98 
Till topp 
Söderala gruppbostad 
Enhetschef0270-751 47
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-756 59
Gruppbostad, Sockenvägen 270270-758 35
Faxnummer:  
Till topp 
Ekebo gruppbostad 
Enhetschef0270-759 41
Ledningsansvarig sjuksköterska0270-759 42
Gruppbostad, Skogs centrum0270-752 09
Faxnummer: 0270-42 02 55 
Till topp 

LSS-enheten

Korttidsvistelse, dagcentral och boendestödpatrull
Besöksadress för:
LSS-handläggare och enhetschefer
Västra Storgatan 16-18
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-756 11

LSS-handläggare0270-756 56 Mån - fre 08:00 - 16:30 
Ansvarsområdefödda dag 1-10 
Ansvarsområdefödda dag 11-20 
Ansvarsområdefödda dag 21-31 
Enhetschefer för personlig assistans0270-750 73, 756 96
Till topp 
Balder enhet för korttidsvistelse 
Enhetschef0270-751 59
Enhet för Korttidsvistelse, Brolinsvägen 100270-758 69
Till topp 
Boendestödpatrull  
Enhetschef0270-754 03
Grupplokal,Norrberget 34 0270-752 75
Faxnummer:  
Till topp 

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Uppdaterad: 2015-10-26
Tipsa en kompis

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn, Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post.
Faktura sänds till: Söderhamns kommun, Box 1, 826 21 Söderhamn. Org nr 212000-2353.