Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Omvårdnadsförvaltningen

Förvaltningskontor
Besöksadress:
Västra Storgatan 16-18
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-752 36

Förvaltningschef

0270-750 39

Verksamhetschefer:

 

Myndighetsenheten

0270-752 77

Hemtjänst och Vård- och omsorgsboende

0270-752 64

Funktionshinder och social psykiatri, korttidsvård, Klockarbo, sjuksköterskor och rehab

0270-751 79

Verksamhetsekonom

0270-753 58

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

0270-752 76

Personalsekreterare

0270-756 45

Utredare

0270-752 59

IT-ansvarig

0270-752 62

Nämndadministration, post och diarium

0270-752 47

Assistenter:


Ass. IT-ansvarig

0270-752 29

Avgifter

0270-756 56

Personaladministration, allmänt

0270-752 46, 756 95

Personaladministration, hemtjänst

 

samt vård- och omsorgsboenden

0270-756 30, 755 56

Personaladministration, LSS

0270-756 50, 750 47

Post och diarium

0270-752 51

Fakturor

0270-733 70

Till topp

 


HEMTJÄNST

Hemtjänst Klossdammen
Besöksadress:
Sjötullsgatan 76
826 50 SÖDERHAMN

Handläggare

0270-756 56

Mån - fre 08:00 - 16:30

Enhetschef

0270-758 24

 

Grupplokal

0270-750 38

 

Till topp

 

 

 

Hemtjänst Humlan
Besöksadress:
Lönnen
Kungsgatan 8
826 30 SÖDERHAMN

Faxnummer: 0270-750 82

Handläggare

0270-756 56

Mån - fre 08:00 - 16:30

Enhetschef

0270-758 25

 

Grupplokal

0270-756 63

 

Till topp

 

 

 

Hemtjänst Lönnen
Besöksadress:
Lönnen
Kungsgatan 8
826 30 SÖDERHAMN

Faxnummer: 0270-750 82

Handläggare

0270-756 56

Mån - fre 08:00 - 16:30

Enhetschef

0270-758 21

 

Grupplokal

0270-756 27

 

Till topp

 

 

 

Hemtjänst Alen
Besöksadress:
Lönnen
Kungsgatan 8
826 30 SÖDERHAMN

Faxnummer: 0270-750 82

Handläggare

0270-756 56

Mån - fre 08:00 - 16:30

Enhetschef

0270-750 13

 

Grupplokal

0270-743 88

 

Till topp

 

 

 

Hemtjänst Lugnet
Besöksadress:
Sjötullsgatan 76
826 50 SÖDERHAMN

Handläggare

0270-756 56

Mån - fre 08:00 - 16:30

Enhetschef

0270-758 81

 

Grupplokal

0270-750 83

 

Till topp

 

 

 

Hemtjänst Forsgården
Besöksadress:
Forsgården
Kungsgården 192
826 94 NORRALA

Faxnummer: 0270-351 54

Handläggare

0270-756 56

Mån - fre 08:00 - 16:30

Enhetschef

0270-758 82

 

Grupplokal

0270-752 38

 

Faxnummer: 0270-351 54

 

 

Till topp

 

 

Hemtjänst Kastanjen
Besöksadress:
Kastanjen vård- och omsorgsboende
Nygatan 10
820 20 LJUSNE
Faxnummer: 0270-671 30

Handläggare0270-756 56Mån - fre 08:00 - 16:30
Enhetschef0270-755 84 
Grupplokal0270-755 87 
Till topp  

Hemtjänst Linden
Besöksadress:
Linden vård- och omsorgsboende
Stationshusvägen 2
820 23 BERGVIK
Faxnummer: 0270-733 71

Handläggare0270-756 56Mån - fre 08:00 - 16:30
Enhetschef0270-733 77 
Grupplokal0270-733 72 
Till topp  

Biståndshandläggare för hemtjänst och vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Västra Storgatan 16-18
826 80 Söderhamn
Faxnummer: 0270-752 36

Ansvars indelning biståndshandläggare:

Född dag 1-4

Född dag 5-8

Född dag 9-11

Född dag 12-14

Född dag 15-18

Född dag 19-21

Född dag 22-24

Född dag 25-27

Född dag 28-31

Nås via Omvårdnad Direkt: 0270-756 56    Mån-Fre 08:00-16:30

Till topp

 

Klockarbo dagverksamhet för dementa/Anhörigstöd/Väntjänst
Besöksadress:
Åsgården
Norra vägen 7
826 31 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-752 08

Enhetschef

0270-751 96, 070-594 89 66

Klockarbo

0270-754 40

Väntjänsten Söderhamn

0270-750 07
mån-tors 09:00-11:00

Väntjänsten Mo, Bergvik och Marmaverken


Till topp

 

Silviasjuksköterska, Silviasyster
Besöksadress:
Åsgården
Norra vägen 7
826 31 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-752 08

Silviasjuksköterska

0270-729 49, 073-061 04 66

Silviasyster

72-564 65 30

Till topp


 

 

Sjuksköterskeenheten med nattpatrull
Besöksadress:
Sjukhusområdet
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-758 20

Enhetschef

0270-750 48

Enhetschef

0270-756 22

Till topp

 

 

Larmenheten
Besöksadress:
Åsgården
Norra vägen 3
826 31 SÖDERHAMN

Enhetschef0270-758 81
Larmenheten0270-756 56
Till topp 

Matdistribution
Besöksadress:
Åsgården
Norra vägen 3
826 31 SÖDERHAMN

Enhetschef0270-758 21
Till topp 

Rehabenheten
Besöksadress:
Västerbacken Sjukhusområdet
826 80 SÖDERHAMN

Enhetschef

0270-750 77

Sjukgymnaster, arbetsterapeuter och

0270-750 72

rehabassistenter


Hjälpmedelstekniker

0270-758 32

Till topp

 

 

Förebyggande enheten
Besöksadress:
Solgläntans servicecenter
Köpmangatan 25
826 30 SÖDERHAMN

Enhetschef

0270-752 39

Aktivitetssamordnare

0270-750 12, 751 97

Fixarservice

0270-758 80

Boendekonsulent

0270-750 45

Till topp

 

 

 

 

 

 

 

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE

Björkbacka vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Svarvarvägen 122
820 20 LJUSNE
Faxnummer: 0270-652 92

Enhetschef

0270-755 59

Enhetschef

0270-743 90

Sjuksköterska

0270-754 32

Sjuksköterska

0270-755 60

Dygnet runt

0270-755 55

Kök

0270-755 61

Till topp

 

 

Enriset vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Enrisvägen 1 A-B
826 36 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-756 62

Enhetschef

0270-756 55

Enhetschef

0270-756 24

Sjuksköterska

0270-756 61

Sjuksköterska

0270-756 53

A-Hus

 

Sjuksköterska

0270-756 84

B-Hus

 

Kök

0270-756 57

Personaltelefon

0270-756 52

Till topp

 

 

Kastanjen vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Nygatan 10
820 20 LJUSNE
Faxnummer: 0270-671 30

Enhetschef

0270-755 80

Sjuksköterska

0270-755 75

Kök

0270-755 92

Telefon efter kontorstid

0270-755 85

Till topp

 

 

Linden vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Stationshusvägen 2
820 23 BERGVIK
Faxnummer: 0270-733 71

Enhetschef

0270-733 73

Sjuksköterska

0270-733 76

Avdelning Aspen

0270-759 56

Avdelning Björken

0270-759 59

Avdelning Cedern

0270-756 79

Bergvikens Gruppbostad

0270-750 67

Ljusnans Gruppbostad

0270-733 78

Dygnet runt

0270-733 78

Kök

0270-733 79

Till topp

 

 

Eklunda vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Kyrkvägen 43 A
820 29 STRÅTJÄRA
Faxnummer: 0270-42 05 87

Enhetschef

0270-759 41

Sjuksköterska

0270-759 42

Dygnet runt

0270-759 40

Kök

0270-42 01 10

Till topp

 

 

Forsgården vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Kungsgården
826 94 NORRALA
Faxnummer: 0270-351 54

Enhetschef

0270-750 03

Sjuksköterska

0270-750 05

Avd. Gläntan

0270-754 55

Avd. Ängen

0270-754 57

Avd. Forsen

0270-754 54

Kök

0270-353 23

Till topp

 

 

Hedbacka vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Sockenvägen 29
826 61 SÖDERALA
Faxnummer: 0270-28 80 91

Enhetschef

0270-754 22

Enhetschef

0270-743 83

Sjuksköterska

0270-754 24

Sjuksköterska

0270-754 15

Avd. Konvaljen

0270-754 26

Avd. Gullvivan

0270-754 17

Avd. Linblomman

0270-754 16

Avd. Rosen

0270-757 62

Avd. Violen

0270-754 18

Avd. Syrenen

0270-754 21

Avd. Anemonen

0270-754 20

Kök

0270-28 75 75

Till topp

 

 

Åsgården vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Norra vägen 7
826 31 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-752 08

Enhetschef

0270-756 25

Enhetschef

0270-752 22

Enhetschef

0270-743 74

Sjuksköterska

0270-755 15

Avd. Backen/Terassen

 

Sjuksköterska

0270-754 36

Avd. Höjden/Kullen 2

 

Sjuksköterska

0270-754 38

Avd. Åsen/Kullen 1

 

Sjuksköterska

070-191 95 76

Avd. Backen 1

0270-754 47

Avd. Backen 2

0270-753 09

Avd. Kullen 1

0270-754 46

Avd. Kullen 2

0270-751 04

Avd. Höjden 1

0270-754 48

Avd. Höjden 2

0270-754 75

Terrassen

0270-754 41

Åsen 3

0270-756 37

Åsen 5

0270-755 16

Kök

0270-754 45

Till topp

 

 

Västerbacken sjukhem
Besöksadress:
Sjukhusområdet
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-754 85, 756 18

Enhetschef

0270-756 20

Sjuksköterska

0270-756 24

Sjuksköterska

0270-756 23

Sjuksköterska vån 1

0270-756 19

Sjuksköterska vån 2

0270-756 29

Till topp

 

 

Funktionshinder

Gruppbostäder och kollektivboende
Besöksadress för enhetschefer:
Kyrkbacksgården
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-756 11

Alen gruppbostad

 

Enhetschef

0270-756 60

Sjuksköterska

0270-758 16

Gruppbostad, Köpmangatan 14

0270-754 91

Till topp

 

 

Smeden gruppbostad

 

Enhetschef

0270-756 60

Sjuksköterska

0270-758 16

Gruppbostad, Åsbäcksgatan 45

0270-758 70

Till topp

 

 

Melonen kollektivboende

 

Enhetschef

0270-756 60

Sjuksköterska

0270-758 16

Gruppbostad, Norralagatan 13 B

0270-758 67

Till topp

 

 

Skytten 1 gruppbostad

 

Enhetschef

0270-758 15

Sjuksköterska

0270-751 90

Gruppbostad, Pipgränd 25

0270-750 27

Till topp

 

 

Skytten 2 gruppbostad

 

Enhetschef

0270-758 15

Sjuksköterska

0270-751 90

Gruppbostad, Muskötgränd 5

0270-758 34

Till topp

 

 

Stugsund 1 gruppbostad

 

Enhetschef

0270-758 15

Sjuksköterska

0270-758 16

Gruppbostad, Skeppsgatan 3

0270-754 83

Till topp

 

 

Stugsund 2 gruppbostad

 

Enhetschef

0270-756 93

Sjuksköterska

0270-758 16

Gruppbostad, Brolinsvägen 10

0270-28 54 67

Till topp

 

 

Solsidan gruppbostad

 

Enhetschef

0270-754 03

Sjuksköterska

0270-751 90

Gruppbostad, S Marmaberget 25

0270-756 35

Till topp

 

 

Tallmossen gruppbostad

 

Enhetschef

0270-756 54

Sjuksköterska

0270-751 90

Gruppbostad, Mokorset 6383

0270-42 52 61

Till topp

 

 

Skogshöjden gruppbostad

 

Enhetschef

0270-756 54

Sjuksköterska

0270-751 90

Gruppbostad, Tallvägen 7

0270-756 87

Till topp

 

 

Norrberget servicebostad

 

Enhetschef

0270-754 03

Sjuksköterska

0270-751 90

Servicebostad, Norrberget 34

0270-758 66

Till topp

 

 

SOCIALPSYKIATRI

Servicebostäder och gruppbostad
Besöksadress för enhetschef:
Kyrkbacksgården
826 80 SÖDERHAMN

Faxnummer: 0270-752 36

Nyplan servicebostad

 

Enhetschef

0270-751 47

Sjuksköterska

0270-756 59

Servicebostad, Postvägen 139

0270-729 56

Faxnummer: 0270-605 34

 

Till topp

 

 

Tallbo servicebostad

 

Enhetschef

0270-751 47

Sjuksköterska

0270-756 59

Servicebostad, Norrberget 51

0270-754 80

Faxnummer: 0270-753 98

 

Till topp

 

 

Söderala gruppbostad

 

Enhetschef

0270-751 47

Sjuksköterska

0270-756 59

Gruppbostad, Sockenvägen 27

0270-758 35

Faxnummer:

 

Till topp

 

 

LSS-enheten

Korttidsvistelse, dagcentral och boendestödpatrull
Besöksadress för:
LSS-handläggare
Västra Storgatan 16-18
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-756 11

Enhetschefer
Kyrkbacksgården
826 80 SÖDERHAMN

LSS-handläggare

0270-756 56 Mån - fre 08:00 - 16:30

 

Ansvarsområde

födda dag 1-10

 

Ansvarsområde

födda dag 11-15

 

Ansvarsområde

födda dag 16-20

 

Ansvarsområde

födda dag 21-31


 

Enhetschefer för personlig assistans

 

0270-750 73, 756 96,
753 33

Till topp 

 

Balder enhet för korttidsvistelse 
Enhetschef0270-751 59
Enhet för Korttidsvistelse, Brolinsvägen 100270-758 69
Till topp 

Boendestödpatrull

 

Enhetschef

0270-754 03

Grupplokal,Norrberget 34

0270-752 75

Faxnummer:

 

Till topp

 

 

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Anna-Karin Eklund

Förvaltningschef
Anna-Karin Eklund
0270-750 39
072-549 96 89

Granskad/Uppdaterad: 2017-04-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter