Studie- och yrkesvägledning

Kille i tonåren skejtar på en bred väg.

Studie- och yrkesvägledning (SYV) syftar till att ge eleven personlig vägledning, enskilt eller i grupp för att eleven ska kunna göra genomtänkta val för framtiden.

Vägledningen skall stödja eleven i att undersöka och identifiera sina intressen och möjligheter, kunna uttrycka och formulera dessa och på så sätt komma fram till genomtänkta val.

Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse (SYV) berör all personal i skolan och förekommer i undervisning genom informationsinsatser och undervisning. All undervisning bör integrera studie-, yrkes- och arbetslivskunskap och på så sätt bidra till att ge eleverna stöd, kunskaper och erfarenheter för kommande studier och yrkesliv. Varje lärare bidrar också med att diskutera elevens framgång och möjligheter i sitt/sina ämnen och hur de kan övervinna hinder. Det är de kunskaper eleverna har med sig till vägledningssamtalen. En förutsättning för att studie- och yrkesvägledningen ska fungera tillfredsställande är ett gemensamt förhållningssätt. Insikten att det är hela skolans ansvar är grundläggande för att nå uppställda mål.

Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Utbildning och barnomsorg

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn