Ung i Söderhamn, för dig 16–20 år

Bild på logotyp för Ung i Gävleborg/Söderhamn och EU-flagga.

Ung i Söderhamn ingår i en länsgemensam kraftsamling för att fånga upp och stärka dig mellan 16–20 år i Söderhamn som varken arbetar eller studerar. Det är viktigt att göra något meningsfullt på dagarna även om du valt att inte gå på gymnasiet. När du inte längre är i ett sammanhang med tydlig struktur och innehåll, kan det vara svårt att motivera och aktivera sig. Det finns många sätt du kan få hjälp och stöd på.

Vi vänder oss till dig mellan 16–20 år som varken arbetar eller studerar. Målet är att du, utifrån dina förutsättningar kommer ut i utbildning, praktik, arbete eller egenföretagande.

Ung i Söderhamn arbetar med:

 • Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA)
 • Kartläggning av behov
  För att du ska få hjälp utifrån dina behov gör vi en kartläggning som utgår från ett individuellt synsätt där varje människa är unik.
 • Individuellt stöd med handlingsplan
  För att du ska få stöd i din utveckling arbetar vi med människor på individnivå utifrån varje persons behov och utgångspunkt.
 • Studiebesök
  Vi gör studiebesök för att få nya insikter om vad de gör just i det yrket och för att lära sig med om något som man inte vet någonting om.
 • Motiverande samtal och aktiviteter
  Syftet med enskilda samtal är att ta reda på vad just du vill och väcka en tanke för att finna motivation till förändring
 • Studie- och yrkesvägledning
  Vi har kontakt med en studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig med ansökningar till studier och arbete.

UNG i Söderhamn är ett av tio delprojekt i Ung i Gävleborg som finansieras via Europeiska socialfonden (ESF). Projektägare är Region Gävleborg. Delprojektägare är barn- och utbildningsförvaltningen, Söderhamns kommun. Projektet startade 1 februari 2016 och pågår till och med 30 juni 2019.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna och berätta vad du gör i dagsläget. Tillsammans kommer vi då titta på olika möjligheter för dig att komma vidare med studier eller praktik.

Du kanske känner någon som vill komma i kontakt med oss, så tipsa gärna andra!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2019
Utbildning och barnomsorg

Prao i grundskolan, åk 8 och 9

Praktikant och snickare ska använda såg och har hörselskydd på sig.

Våga ta ett kliv från skolan och rätt in i arbetslivet – under en vecka eller två! Prao i årskurs 8 och 9, handlar om att förbereda dig som elev för det arbetsliv som väntar och att upptäcka de möjligheter du har i ett framtida arbetsliv.

Prao är en förkortning av praktisk arbetslivsorientering och syftet är att ge dig som elev en första insyn till arbets- och näringslivet. Via praktik har du möjlighet att lära känna den arbetsmarknad du kommer att möta som vuxen. För många är det den första erfarenheten av arbetslivet och kan underlätta dina val av utbilding och yrke.

Prao är till för dig i högstadiet som går i årskurs 8 (vårterminen) och 9 (höstterminen). Du vistas på arbetsplatsen en vecka (måndag-fredag).

Vanliga frågor & svar om prao

Höstterminen 2019

Årskurs 9
Bergvik-vecka 40
Norrtullskolan – vecka 42, 9 C, 9 D och 9 E
Norrtullskolan - vecka 43, 9 A och 9 B
Stenberga-vecka 41 
Vågbroskolan – vecka 39

Vårterminen 2020

Årskurs 8
Bergvik vecka 20
Norrtullskolan-vecka 13, 8 A och 8 B
Norrtullskolan-vecka 14, 8 C och 8 D
Stenberga-vecka 17
Vågbro-vecka 19

Eleven söker själv sin plats i en platsbank som finns i Praktikplatsen.se

Du får endast ordna praktikplats själv om inte praoplatserna räcker till i platsbanken, men det får inte vara med vårdnadshavare eller någon nära anhörig. Om du ordnar prao-plats utanför kommunen, måste vårdnadshavare godkänna det.

Att ta kontakt med praktikplatsen i god tid är viktigt, detta för att komma överens om ett första möte och andra praktiska saker.

Praktik som förbereds ger mer utbyte. Du som ska ut på praktik får en förberedande information av studie- och yrkesvägledaren i skolan samt arbetsuppgifter från lärare som du ska arbeta med under praktiken.

Alla skolelever har fått busskort som gäller inom kommunen. Ingen annan reseersättning utgår, övriga resor får du stå för själv.

Du äter vanligtvis lunch på den skola som ligger närmast praktikplatsen. Om praktikplatsen ligger för långt ifrån någon skola kontaktas studie- och yrkesvägledaren för en matersättningsblankett. Den fylls i efter praktiktidens slut, återlämnas till studie- och yrkesvägledaren som ser till att ersättning kommer till din vårdnadshavares konto.

 • Du får arbeta högst 7 timmar per dag.
 • Du får inte börja före klockan 06:00 och inte sluta efter klockan 20:00.
 • Du får inte arbeta övertid.

Vanligtvis får du inte byta praktikplats, vid problem kontakta i första hand handledaren på arbetsplatsen och sedan studie- och yrkesvägledaren på skolan.

Vid sjukdom eller annan frånvaro under praktiktiden kontakta både skolan och arbetsplatsen. Frånvaro från praktiken räknas som frånvaro från skolan.

Genom Söderhamns kommun är du som elev försäkrad under praktikperioden, skulle det inträffa en olycka, skada eller stöld, anmäl det till studie- och yrkesvägledare på skolan.

När praktiken är slut ska arbetsuppgifter du fått av lärare redovisas antingen som en inlämningsuppgift eller en muntlig presentation. Det anordnas även en mässa där du presenterar din praktikplats. Kommunens grundskolor och praktikarbetsplatserna är inbjudna, mässan är även öppen för allmänheten. Mässan äger rum på eller i anslutning till respektive skola.