Särskolan

Glad pojke

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver extra hjälp och tid kan få gå i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Grundsärskolan är en skola för elever som på grund av utvecklingsstörning inte kan gå i traditionell grundskola. I Söderhamns kommun finns grundsärskolan på Stenbergaskolan i Ljusne.

Grundsärskola är en egen skolform och har egna kursplaner. Skolans viktigaste uppgifter är att eleverna:

  • får utveckla kunskaper och färdigheter för ett meningsfullt vuxenliv.
  • utifrån sina förutsättningar får möjligheter att utveckla sin förmåga att påverka sin situation och sina relationer till andra.

Grundsärskolan på Stenbergaskolan i Ljusne

Skolans närmiljö används som resurs i det dagliga arbetet. Skogsområden som gränsar till skolan används för lek, undervisning och rekreation. Sommartid används utomhusbadet av elever vid fritids och korttidstillsyn.

Grundsärskolan och grundskolan vid Stenbergaskolan delar lokaler för slöjd, gymnastik, matsal, bild och hemkunskap liksom även personella resurser; slöjdlärare, musiklärare, hemkunskapslärare, kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare (SYV).

Det finns även fritidshem för elever vid skolan och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år . Det sistnämnda är en insats genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS ).

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskola finns i Bollnäs på Höghammargymnasiet.länk till annan webbplats

Särvux – Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna finns på CFL/Hälsinglands utbildningsförbund i Söderhamn.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2019
Utbildning och barnomsorg

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn