Specialkost

Vi serverar specialkost till alla barn och elever med födoämnesallergier och i möjligaste mån en kost anpassad till de barn och elever som av etiska eller religiösa skäl inte äter vissa livsmedel.

Att utesluta livsmedel ur ett barns kost utan att det finns ett medicinskt behov kan orsaka bristsymptom som påverkar barnets utveckling och matlust negativt. Det är därför viktigt att en riktig diagnos görs av sjukvården om du misstänker allergi eller intolerans mot födoämnen.

Så här gör du för att beställa specialkost

  • Ta reda på om barnet/eleven har behov av specialkost i samverkan med sjukvården.
  • Fyll i blanketten för ansökan om specialkost och skriv under. Specialkostblankett (pdf)
  • Blankett skickas sedan i frankerat kuvert till: Söderhamns kommun, kultur- och samhällsserviceförvaltningen, kostavdelningen, 826 80 Söderhamn.
  • Informera om barnets/elevens specialkostbehov och eventuella reaktioner till pedagoger på förskolan/skolan.

Nytt specialkostintyg ska lämnas in vid skolstart varje hösttermin.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2019
Utbildning och barnomsorg

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn