God man, förvaltare, förmyndare

Den som har en sjukdom eller en funtktionsvariation kan få hjälp av en god man eller förvaltare för att till exempel sköta sin ekonomi och hålla kontakt med myndigheter. Han eller hon ser till exempel till att dina räkningar betalas, att du bor bra och att du får den hjälp från samhället som du har rätt till.

God man

En god man kan utses som ställföreträdare för att hjälpa en vuxen.

Förvaltare

Om det inte är tillräckligt med en god man som ställföreträdare, kan en förvaltare utses. Ett förvaltarskap är ett större ingrepp i huvudmannens liv.

Förmyndare

Ett barn under 18 år företräds normalt i ekonomiska angelägenheter av sin förmyndare. Enligt lag är föräldrar förmyndare genom att de är vårdnadshavare. Vid behov kan en annan person utses som förmyndare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019