Sysselsättning i daglig verksamhet

Daglig verksamhet kan hjälpa dig med funktionsnedsättning att hitta stimulans, utveckling, meningsfull sysselsättning och gemenskap. Det kan vara aktiviteter av olika slag som kan anpassas efter dina behov.

Vem kan få daglig verksamhet eller sysselsättning?

Daglig verksamhet är sysselsättning för personer med funktions­nedsättning – utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada med begåvningsmässigt funktionshinder som orsakats i vuxen ålder. För att få daglig verksamhet ska du vara mellan 18 och 65 år, inte utbilda dig och inte ha något annat arbete.
Du som ansöker ska omfattas av lagen om stöd och service (LSS).
Läs mer om stöd enligt LSS

Arbetslag i olika miljöer

I verksamheten finns ett antal arbetslag i olika miljöer. Verksamhetens handledare ska med bekräftande stöd undanröja hinder så att personen kan hitta vägar och sätt för att bättre förhålla sig till sin nuvarande livssituation och därmed kunna planera och förhålla sig till sin framtid.

Strax utanför Söderhamns ligger Djupvik, vackert beläget nära hav och natur. Här finns sysselsättning både ute och inne. Att arbeta på vedbacken, fiska, ta en skogspromenad eller om man så föredrar att utforska datorvärlden, måla, snickra eller bara "skrota" är några av de möjligheter vi erbjuder.

 • Nära hav och natur
 • Vedhantering
 • Snickarverkstad
 • Fotografera
 • Måla
 • Pyssla
 • Data

Guldkornen är en teatergrupp. Glädje och skratt varvas med djupaste allvar och tårar. Det är sång och musik, och helt underbara kostymer. Några av föreställningarna som gruppen framträtt med är "Räddande Änglar", "Odjuret", "Klas Klättermus", "Fantasiresan", och "Välkommen till Alice hus" .
Guldkornen ger allt på scenen.

Till Knutpunkten i centrala Söderhamn kan du komma även om du inte fått ett beslut om sysselsättning. Du komma och fika, läsa dagstidning, spela spel eller bara umgås.

Knutpunktens verksamhet sker i samverkan mellan flera enheter från kommunkoncernen (Omvårdnadsförvaltningen, Socialtjänsten, Faxeholmens boendekonsulentsamt, Resurscentrum, HUFB-Hälsinglands utbildningsförbund (CFL-Centrum för flexibelt lärande) och externa verksamheter (Psykiatriska öppenvårdsmottagningen, Distriktssköterskorna, RSMH, Schizofreniföreningen).

Uppsökande verksamhet

Vi arbetar även med uppsökande verksamhet så att människor med psykisk ohälsa kan ta sig ur sin isolering och våga sig ut i världen.

På Knutpunkten finns olika aktiviteter

 • Mötesplats och Café
 • Samtal
 • Aktiviteter utifrån önskemål
 • Gemenskap
 • Data
 • Styrketräning
 • Simning
 • Fiske
 • Konsthantverk
 • Legoarbete som t.ex. paketerar rörklämmor; räknar, paketerar och etiketterar kakeldekor;  riktar och monterar dragarmar för nödöppnare till dörrar.

Nygatan centralt i Söderhamn är en trivsam handikappanpassad samlingspunkt, där personer med gemensamma intressen umgås och utvecklas tillsammans. Förutom ett stort antal datorer finns även en minibuss, som flitigt används. Många av personerna som har Nygatan som sin dagliga verksamhet ser Nygatan som sin bas, från vilken man utgår till andra aktiviteter; Särvux, arbetsplatser i samhället, teatergruppen Guldkornen och mycket annat.

 • Central samlingspunkt
 • Kamratskap och umgänge
 • Taktil massage
 • Gemensamma intressen
 • Livskarriär

Regnbågen är en av tre avdelningar på Åsberget i Söderhamn. Här finns vattensäng, tillgång till taktilmassage, levande musik och andra sinnesupplever. Här upplever man gemenskap och med hjälp av handledare ges man tillfälle att delta i samhället. Några av personerna vid Regnbågen har också valt att kombinera sin dagliga verksamhet med studier vid CFLs Särvux.

 • Sinnesupplevelser
 • Samhällsdeltagande
 • Musik - Allsång

Smedjan finns i Mo och det är en daglig verksamhet mitt i naturen, där man liksom Djupvik har en egen vedbacke. Här ägnar man sig åt skogsvård och vedhantering, här finns dessutom flera transportmedel för att man ska kunna göra dagliga utflykter såväl spontana som planerade.

 • Vedhantering
 • Skogsvård
 • Pussel
 • Spela kort
 • Baka
 • Utflykter
 • Elektronikdemontering

Caféet erbjuder studerande och personal på Staffangymnasiet ett rikligt utbud av fikabröd och smörgåsar.

Östansjö är verksamhet mitt i naturen, med stora möjligheter i trädgårdsodling, naturvård och viltvård. Här finns en buss för att man ska kunna göra dagliga utflykter, såväl spontana som planerade. Östansjö sköter om stugan i Ålsjön och dess omnejd i samarbete med Friluftsfrämjandet.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2019

Kontakt LSS, handläggare och enhetschefer

Kontakt handläggare LSS
Västra Storgatan 16-18 826 80 SÖDERHAMN
Ditt födelsedatum styr vilken kontaktperson du har:

Kontakt enhetschefer LSS

Tom Asén tel 0270-750 73, E-post: tom.asen@soderhamn.se
Personlig assistans och Avlösning i hemmet samt Ledsagarservice

Lys Karlsson tel 0270-753 33, E-post: lys.karlsson@soderhamn.se
Personlig assistans, Avlösning i hemmet samt Ledsagarservice

Joakim Högman tel 0270-751 59, E-post: joakim.hogman@soderhamn.se
Stödfamilj, Korttidsboendet Balder, Kontaktpersoner

Eva Engström tel 0270-754 03, E-post: eva.engstrom@soderhamn.se
Boendestöd samt Norrberget servicebostad

Tereza Vanova Benke tel 0270-756 60, E-post: tereza.vanova.benke@soderhamn.se
Gruppbostäderna Alen, Smeden´, Melonen och Skytten 1

Lena Jonsson-Norlund tel 0270-751 47, E-post: lena.jonsson-norlund@soderhamn.se
Gruppbostad Söderala samt Tallbo och Nyplan servicebostäder

Kerstin Hånning tel 0270-758 15, E-post: kerstin.hanning@soderhamn.se
Gruppbostäderna Stugsund 1, Skytten 2

Karin Persson tel 0270-756 54, E-post: karin.persson@soderhamn.se
Gruppbostäderna Skogshöjden och Tallmossen

Anita Gustavsson tel 0270-756 54, E-post: anita.gustavsson@soderhamn.se
Gruppbostäderna Stugsund 2, Solsidan, Anhörigstöd omsorgen

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn