Stöd enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för att du som har funktionsnedsättning ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

LSS kompletterar andra lagar och är en så kallad rättighetslag. Det betyder att du i domstol kan kräva de rättigheter som finns i lagen.

Vem kan söka stöd enligt LSS?

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
 • Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ett omfattande behov av stöd eller service.

Olika stödformer enligt LSS

Klicka på blå länkar för att läsa mer om stödformerna. Kontakta kundtjänst om du vill ha mer information eller kontakt med LSS-handläggare.

 1. Rådgivning och annat personligt stöd
  Vår insats är ett komplement till sjukvårdens rehabilitering och habilitering. Du får stöd av personer med särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionshinder.
 2. Personlig assistans
 3. Ledsagarservice
 4. Kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet
  Våra medarbetare från avlösarservice avlöser dig i ditt eget hem, tjänsten kan användas dygnet runt och alla dagar.
 6. Korttidsvård utanför hemmet
  Korttidsvård i korttidsboendet Balder eller i en stödfamilj kan ge dig rekreation och miljöombyte, och dina anhöriga avlösning. Korttidsvård kan vara regelbunden och planerad eller användas akut när din familj behöver avlastning. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt alla dagar.
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  Du som har barn med funktionshinder kan ansöka om korttidstillsyn före och efter skoldagen och under skollov, för skolungdom över 12 år. Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen via kundtjänst.
 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
 9. Boende för vuxna med funktionsnedsättning (bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad)
 10. Daglig verksamhet

Avgifter

Insatser enligt LSS är i princip avgiftsfria, men mat, resor och fritidsaktiviteter betalar du själv.

Individuell plan

Om du får en insats enligt LSS beviljad upprättar vi en individuell plan med beslutade och planerade insatser, tillsammans med dig.

Stöd enligt Socialtjänstlagen

Om du har funktionshinder kan du även ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen. Kontakta kundtjänst för mer information, 0270-750 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 februari 2019

Kontakt LSS, handläggare och enhetschefer

Kontakt handläggare LSS
Västra Storgatan 16-18 826 80 SÖDERHAMN
Ditt födelsedatum styr vilken kontaktperson du har:

Kontakt enhetschefer LSS

Fredrik Fernqvist tel 0270-750 73
Personlig assistans och Avlösning i hemmet samt Ledsagarservice

Sofie Wigren tel 0270-753 33
Personlig assistans, Avlösning i hemmet samt Ledsagarservice

Joakim Högman tel 0270-751 59
Stödfamilj, Korttidsboendet Balder, Kontaktpersoner

Eva Engström tel 0270-754 03
Boendestöd samt Norrberget servicebostad

Tereza Vanova Benke tel 0270-756 60
Gruppbostäderna Alen, Smeden och Melonen

Lena Jonsson-Norlund tel 0270-751 47
Gruppbostad Söderala samt Tallbo och Nyplan servicebostäder

Kerstin Hånning tel 0270-758 15
Gruppbostäderna Stugsund 1, Skytten 1 och 2

Karin Persson tel 0270-756 54
Gruppbostäderna Skogshöjden och Tallmossen

Anita Gustavsson tel 0270-756 54
Gruppbostäderna Stugsund 2, Solsidan, Anhörigstöd omsorgen

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn