Stöd till dig med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och inte klarar det dagliga livet själv, kan du ansöka om stöd från kommunens funktionshinderomsorg.

Det finns många olika typer av stöd, oavsett om du bor i eget boende eller något av kommunens särskilda boenden.

Behovet utreds först av en LSS-handläggare i samråd med dig och/eller dina närstående. Vissa stödinsatser är gratis, vissa stödinsatser betalar du en avgift för.

(LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2019

Kontakt LSS, handläggare och enhetschefer

Kontakt handläggare LSS
Västra Storgatan 16-18 826 80 SÖDERHAMN
Ditt födelsedatum styr vilken kontaktperson du har:

Kontakt enhetschefer LSS

Tom Asén tel 0270-750 73
Personlig assistans och Avlösning i hemmet samt Ledsagarservice

Lys Karlsson tel 0270-753 33
Personlig assistans, Avlösning i hemmet samt Ledsagarservice

Joakim Högman tel 0270-751 59
Stödfamilj, Korttidsboendet Balder, Kontaktpersoner

Eva Engström tel 0270-754 03
Boendestöd samt Norrberget servicebostad

Tereza Vanova Benke tel 0270-756 60
Gruppbostäderna Alen, Smeden´, Melonen och Skytten 1

Lena Jonsson-Norlund tel 0270-751 47
Gruppbostad Söderala samt Tallbo och Nyplan servicebostäder

Kerstin Hånning tel 0270-758 15
Gruppbostäderna Stugsund 1, Skytten 2

Karin Persson tel 0270-756 54
Gruppbostäderna Skogshöjden och Tallmossen

Anita Gustavsson tel 0270-756 54
Gruppbostäderna Stugsund 2, Solsidan, Anhörigstöd omsorgen

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn