Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Faderskap

För barn till föräldrar som inte är gifta ska faderskapet fastställas genom en skriftlig bekräftelse. Förutom juridiska skäl som vid arvs- och underhållsfrågor, har det ett stort personligt värde för barnet att veta vem som är far.

Skriftlig bekräftelse för faderskapet krävs både för barn som är födda i Sverige och barn som är födda i annat land.

Så här går det till

 • Om föräldrarna bor tillsammans
  Enklast är att föräldrarna kommer på ett gemensamt besök till Familjerätten. Båda föräldrarna måsta ta med sin identitetshandling.
 • Om föräldrarna inte bor tillsammans
  Ni kan antingen komma tillsammans eller var och en för sig.
  Ta kontakt med familjerättens socialsekreterare för att boka en tid för samtal.
 • Nyanlända
  När ni fått uppehållstillstånd och blivit folkbokförda i Sverige ska faderskap fastställas både för barn som är födda i Sverige och barn som är födda i annat land. Kontakta Familjerätten för att boka tid för samtal.
 • Om fadern inte finns i kommunen eller i landet
  Ta med så mycket information som möjligt om fadern till besöket hos Familjerätten. Vi behöver veta var han finns och kan nås.
 • Faderskapstest
  Om det finns tveksamhet inför en faderskapsbekräftelse, finns möjlighet att genomföra ett DNA-test. Det bekostas av arbetsmarknads och socialnämnden.

En faderskapsbekräftelse kan också skrivas under av föräldrarna före barnets födelse och godkännas av socialnämnden efter att barnet fötts. Bekräftelsen bör tidigast göras från v. 30 i graviditeten. Faderskapsbekräftelsen ska undertecknas av båda föräldrarna. En bekräftelse som är undertecknad av båda föräldrarna är en förutsättning för att barnet ska få alla juridiska rättigheter efter båda sina föräldrar.

Föräldraskap

För barn till lesbiska par där den ena kvinnan genomgått assisterad befruktning ska hennes registrerade partner, maka eller sambo fastställa föräldraskapet.

Anmälan om gemensam vårdnad

Samtidigt som faderskapsbekräftelsen/föräldraskapsbekräftelsen undertecknas kan anmälan om gemensam vårdnad göras. Fram till dess en sådan anmälan gjorts är modern ensam vårdnadshavare för barnet.

Föräldrarna kan välja att göra en anmälan om gemensam vårdnad om barnet i samband med faderskapsbekräftelsen eller senare direkt till Skatteverket.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Omsorg och stöd

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn