Stöd till familjen

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Därför former av stöd och verksamheter som riktar sig till familjer.

Vi erbjuder stöd och vägledning för barn, unga och familjer. Inga frågor är för stora eller små, och det är oftast bra att ta en tidig kontakt för att få hjälp.
Vi vill hjälpa er att hitta vägen som går framåt, även om den kan upplevas som krokig.

Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon ansökan eller beslut från kommunens sida. Andra kräver att det sker en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att man får ta del av insatsen/verksamheten.

Föräldrar kan bl a få hjälp i form av:

 • Mötesplats - Familjecentral
  En mötesplats för familjer med barn 0-5 år och gravida; Barnmorskemottagning, Barnhälsovård, förebyggande individ och familjeomsorg och Öppna förskolan.
 • Rådgivning
  Rådgivning per telefon och vid besök.
 • Samarbetssamtal
  Föräldrar försöker under sakkunnig ledning uppnå enighet hur samarbete runt barnet skall fungera.
 • Avtal
  Föräldrar som är överens kan skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge som blir  juridiskt bindande efter socialnämndens godkännande.

Vi som jobbar med stöd till familjer har tystnadsplikt och all kontakt är kostnadsfri.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Omsorg och stöd

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn