Stipendier och fonder

I Söderhamns kommun finns flera möjligheter att söka stipendier, fonder, stiftelser, bidrag & utmärkelser. Du kan även nominera någon till en utmärkelse.

Föreningar i Söderhamns kommun kan söka bidrag för representation, till exempel middag med riksförbund eller utländska besök.

Bidraget utbetalas i form av en summa per deltagare vid middagen.

Ansökan

E-posta din önskan om bidrag till kommunstyrelsen@soderhamn.se.

Beslut om bidrag tas av kommunfullmäktiges ordförande eller kommunfullmäktiges presidium.

Söderhamns kommun delar varje år ut Kulturstipendiet för unga till konstnärligt aktiva ungdomar under 25 år med en lovande utveckling.

Läs mer om hur du gör för att lämna in en ansökan

Kultur- och samhällsservicesnämnden delar även årligen ut kulturpris och kulturutmärkelse.
Dessa är dock ej ansökningsbara, men kom gärna med tips!

Här kan du lämna tips!

Stipendium kan delas ut till elev, främst i åldern 13-30 år, som varit bosatt och
mantalskriven i Mo församling under minst fem år. Stipendium får inte ges till
studerande vid läroanstalt där politisk propaganda bedrivs.

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 30 april

Fyll i din ansökan

Beslut om utdelning ur fonden tas Barn- och utbildningsnämnden.

Utdelningen sker till behövande äldre personer som är bosatta inom Söderhamns församling.

Ansökan

Ansökan kan göras av privatpersoner och av föreningar. Föreningar ska tillsammans med ansökan bifoga senaste verksamhetsberättelse samt planering och budget för pågående verksamhetsår.

Sista ansökningsdatum:  30 april.

Ansökningsblanketter finns på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen,
Västra Storgatan 16-18 eller kan laddas ner här:
Ansökningsblankett Stiftelsen Edlingska fonden
Tänk på det här när du fyller i ansökan

Skicka ansökan till:
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Västra Storgatan 16-18
826 80 Söderhamn

Stipendiat utses av Arbetsmarknads- och socialnämnden.

Utdelning kommer företrädesvis att nyttjas för vård av barn från Söderhamns församling.

Ansökan

Ansökan kan göras av privatpersoner och av föreningar. Föreningar ska tillsammans med ansökan bifoga senaste verksamhetsberättelse samt planering och budget för pågående verksamhetsår.

Sista ansökningsdatum:  30 april.

Ansökningsblanketter finns på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen,
Västra Storgatan 16-18 eller kan laddas ner här:
Ansökningsblankett tiftelsen Fastigheten Mamre N:o 1
Tänk på det här när du fyller i ansökan

Skicka ansökan till:
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Västra Storgatan 16-18
826 80 Söderhamn

Stipendiat utses av Arbetsmarknads- och socialnämnden.

Utdelning från fonden sker till aktuella behov för åldrings- och ungdomsvård samt ungdomsutbildning och är begränsad till personer inom Skogs församling. Bidrag till ungdomens utbildning, samt behov av underhållning och böcker till boende på vård- och omsorgsboende i Skog prioriteras.

Ansökan

Ansökan kan göras av privatpersoner och av föreningar. Föreningar ska tillsammans med ansökan bifoga senaste verksamhetsberättelse samt planering och budget för pågående verksamhetsår.

Sista ansökningsdatum:  30 april.

Ansökningsblanketter finns på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen,
Västra Storgatan 16-18 eller kan laddas ner här:
Ansökningsblankett Stiftelsen Frida Bodells donationsfond
Tänk på det här när du fyller i ansökan

Skicka ansökan till:
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Västra Storgatan 16-18
826 80 Söderhamn

Stipendiat utses av Arbetsmarknads- och socialnämnden.

Stiftelsens avkastning ska enligt stadgarna delas ut till skötsamma jordbrukare med företräde för sådana som är beroende av lejd arbetskraft inom förutvarande Söderala kommun.

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 30 april

Fyll i din ansökan

 • Fyll i formulär - här på webben
 • Skriv ut blankett - skriv ut och fyll i en en blankett.
  Blanketten skickar du till:
  Kommunstyrelsen, Söderhamns kommun, 826 80 SÖDERHAMN.

Beslut om utdelning ur fonden tas av Kommunstyrelsen.

Utdelas för fortsatt utbildning efter genomgången grundskola, företrädesvis till jordbrukarungdom.

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 30 april

Fyll i din ansökan

Beslut om utdelning ur fonden tas Barn- och utbildningsnämnden.

Utdelas till skötsamma personer (nykterister, icke rökare) som är högst 30 år och som studerar på gymnasium, universitet, högskola eller går högre yrkesutbildning. Personen ska gå utbildning med inritkning mot eller särskilt intressera sig för ”alternativ energi” (framförallt solenergi men även energi från luft, vind, vatten, biobränsle kan även komma i fråga). Personen ska ha anknytning till Söderhamn, d v s vara född i Söderhamns kommun, varit bosatt i kommunen de senaste tre åren eller vid ansökningstillfället studerat i Söderhamns kommun.

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 30 april

Fyll i din ansökan

 • Fyll i formulär - här på webben
 • Skriv ut blankett - skriv ut och fyll i en en blankett.
  Blanketten skickar du till:
  Kommunstyrelsen, Söderhamns kommun, 826 80 SÖDERHAMN.

Stipendiat/stipendiater utses av Kommunstyrelsen.

Utdelningen kommer företrädesvis att nyttjas för vård av barn från Söderala församling.

Ansökan

Ansökan kan göras av privatpersoner och av föreningar. Föreningar ska tillsammans med ansökan bifoga senaste verksamhetsberättelse samt planering och budget för pågående verksamhetsår.

Sista ansökningsdatum: 30 april

Ansökningsblanketter finns på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen,
Västra Storgatan 16-18 eller kan laddas ner här:
Ansökningsblankett Olof Söderholms barnhemsfond
Tänk på det här när du fyller i ansökan

Skicka ansökan till:
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Västra Storgatan 16-18
826 80 Söderhamn

Stipendiat utses av Arbetsmarknads- och socialnämnden.

Utdelningen sker till personer under 65 år bosatta inom Söderhamns församling och som på grund av sjukdom eller stor barnaskara är i behov av stöd.

Ansökan

Ansökan kan göras av privatpersoner och av föreningar. Föreningar ska tillsammans med ansökan bifoga senaste verksamhetsberättelse samt planering och budget för pågående verksamhetsår.

Sista ansökningsdatum:  30 april.

Ansökningsblanketter finns på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen,
Västra Storgatan 16-18 eller kan laddas ner här:
Ansökningsblankett Stiftelsen Oscar Zackeus och Gerda Erikssons fond
Tänk på det här när du fyller i ansökan

Skicka ansökan till:
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Västra Storgatan 16-18
826 80 Söderhamn
Telefon 0270-752 95

Stipendiat utses av Arbetsmarknads- och socialnämnden.

Fonden delar ut stipendier till elever som är födda i Söderhamn och som studerar i årskurs 2, oavsett program, på Staffangymnasiet. Stipendiet kallas även "Ahlquistska Stipendiet". Läs mer om 2019 års stipendiater.

Ansökan

Läs mer på hufb.se (Hälsinglands Utbildningsförbund)länk till annan webbplats

Utdelas till elever vid Stenbergaskolan i Ljusne som ägnar sig åt trädgårdslära eller liknande. Om ingen sådan elev finns ska ändå stipendium utdelas till sökande elev.

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 30 april

Fyll i din ansökan

Beslut tas av ordförande i barn- och utbildningsnämnden och rektor vid Stenbergaskolan.

Stiftelsens avkastning skall användas till stöd åt hemvärnet, frivilliga skytterörelser och liknande inom förutvarande Söderala kommun.

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 30 april

Fyll i din ansökan

Beslut om utdelning ur fonden tas av Kommunstyrelsen.

Utdelningen sker till behövande äldre personer, bosatta inom Söderhamns församling.

Ansökan

Ansökan kan göras av privatpersoner och av föreningar. Föreningar ska tillsammans med ansökan bifoga senaste verksamhetsberättelse samt planering och budget för pågående verksamhetsår.

Sista ansökningsdatum: 30 april

Ansökningsblanketter finns på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen,
Västra Storgatan 16-18 eller kan laddas ner här:
Ansökningsblankett Wennströmska minnesfonden
Tänk på det här när du fyller i ansökan

Skicka ansökan till:
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Västra Storgatan 16-18
826 80 Söderhamn

Stipendiat utses av Arbetsmarknads- och socialnämnden.

Utdelning sker till behövande inom Söderhamns kommun. Bidrag kan även beviljas till föreningar/organisationer inom kommunen, som främst arbetar socialt bland barn och vuxna med särskilt "stödbehov".

Ansökan

Ansökan kan göras av privatpersoner och av föreningar. Föreningar ska tillsammans med ansökan bifoga senaste verksamhetsberättelse samt planering och budget för pågående verksamhetsår.

Sista ansökningsdatum: 30 april

Ansökningsblanketter finns på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen,
Västra Storgatan 16-18 eller kan laddas ner här:
Ansökningsblankett Söderhamns sociala fond
Tänk på det här när du fyller i ansökan

Skicka ansökan till:
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Västra Storgatan 16-18
826 80 Söderhamn

Stipendiat utses av Arbetsmarknads- och socialnämnden.

Det finns idrottsledare i Söderhamns kommun som är helt passionerade av att verka i sina föreningar. År ut och år in lägger de ner sin själ i att få medborgare att trivas och utvecklas inom idrottsrörelsen. Engagemanget betyder mycket för många och bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Du kan nominera din ledare, den person du önskar få särskild uppskattning, till Årets idrottsledarutmärkelse.

Söderhamns kommuns idrottsledarutmärkelse ska gå till en person som under lång tid har gjort betydande insatser för en eller flera idrotter i Söderhamns kommun, samt varit ett föredöme i sin person och i sin idrottsledargärning.

Utmärkelsen består av 30 000 kr, ett diplom med motivering samt en blomsterbukett.
Utmärkelsen ska delas ut i samband med firandet av nationaldagen.

Utmärkelsen har delats ut sedan 2016

 • 2016 fick Gösta Lööf från Söderhamns UIF motta den första utmärkelsen.
 • 2017 gick utmärkelsen till Torgny Stålberg IK Hälsingbockens och Skogs FF.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 april 2019

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn