Kan jag få ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd kan sökas av alla som bor eller vistas i Söderhamns kommun. Din rätt till bistånd bedöms av din handläggare utifrån dina individuella förutsättningar.

Det finns allmänna förutsättningar som i regel behöver vara uppfyllda för att du ska anses ha rätt till bistånd. Är du arbetslös krävs det till exempel att du aktivt söker arbete eller deltar i arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande. Du ska också ha ansökt om de andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till (exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning).

Gör en provberäkning utifrån riksnormen

Försörjningsstödet beräknas utifrån en riksnorm som bestäms av Regeringen.
Du kan själv göra en ungefärlig beräkning för att se om din ekonomi ligger på en nivå som ger rätt till ekonomiskt bistånd. Använd socialstyrelsens verktyg för provberäkning.
Tänk på att beräkningen inte är ett slutgiltigt besked, eftersom det är många faktorer som påverkar om du får bistånd.

Hur ansöker jag om ekonomiskt bistånd?

Om det är första gången du ska ansöka om ekonomiskt bistånd är det bra om du kontaktar oss först.
Så här går det till att göra en ansökan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2019
Omsorg och stöd

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn