Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Beroende och missbruk

Bild

Vi kan erbjuda information, rådgivning och behandling till dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar.
Även anhöriga kan få stöd.

Söderhamns beroendecentrum

Till Söderhamns beroendecentrum kan du vända dig om du har frågor kring eller oro för ditt eget bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar.
Vi finns också till för anhöriga, arbetsgivare och andra som känner oro för eller påverkas av någons missbruk.

Hos oss finns möjlighet att få stöd på olika sätt

 • Medicinsk nedtrappning/abstinensbehandling
 • Läkarkontakt
 • Motivationssamtal
 • Kartläggning av bruk, riskbruk, och beroende (MET-Motivational Enhancement Therapy)
 • Individuella samtal
 • HAP-programmet (Haschavvänjningsprogrammet) 
 • CRA (Community Reinforcement Approach) 
 • Återfallsprevention - Enskilt och i grupp
 • Rådgivning
 • 12-stegsbehandling
 • KBT-inriktade samtal
 • Anhörigstöd
 • Anhöriggrupp
 • Föreläsningar alla vardagar, Måndag-Fredag kl 9.00-9.30

Kostnad

Avgift för besök hos läkare eller sjuksköterskor är 200 kr.

Söderhamns Beroendecentrum är en del i kommunens rehabiliteringskedja och drivs i samarbete mellan Söderhamns kommunn(Arbetsmarknads- och socialförvaltningen) och Region Gävleborg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 februari 2019
Omsorg och stöd

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn