Lediga tomter - industri och handel

Söderhamns kommun erbjuder detaljplanelagd mark för industri-, handel och kontorsändamål som ger möjligheten att utveckla verksamhet, starta upp ny verksamhet eller flytta hit med företag.

I Söderhamns kommun finns cirka 14 ha detaljplanerad mark för, centrumverksamhet handel, industri och kontor.

Verksamhetsområden pekas ut i den nya Översiktsplanen som är under framtagande och som anger större sammanhängande områden för verksamheter som inte bör blandas med bostäder. De utpekade verksamhetsområdena anger en ram som möjliggör olika verksamhetsutvecklingar. Det kan handla om verksamheter som kan vara störande, miljöpåverkande, ytkrävande eller genererar tung eller stor mängd övrig trafik. I områdestypen ingår industriområden, anläggningar för transporter och externa handelsområden. Markberedskapen inrymmer möjligheter för omlokaliseringar av företag och byggklara tomter för att tillgodose behov av snabba etableringar.

Utpekade verksamhetsområdena (inlagda i kartan tillsammans med industritomterna):

Sunds industriområde och E-center handelsområde
E-center logistikområde
Stugsunds hamn
Granskärs industriområde
Värmlandsvägens industriområde
Tälje industriområde
Långtå industriområde
Västra industriområdet
Flygstadenområdet
Oljehamnen Långrör
Sandarne industriområde
Ala/Orrskär
Ljusne västra industriområde
Vallvik
Marmaverken

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2019

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn