Möten, handlingar, protokoll

Kommunfullmäktige

Du kan följa arbetet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder genom att läsa ärendelistor (= föredragningslistor) och protokoll från politikernas möten.

Möten

Datum för sammanträden hittar du på respektive sida för nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Ärendelistor och protokoll

KF och KS redovisar ärenden

Hela tjänsteutlåtandet redovisas i ärendelistor till kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF). I kommunfullmäktiges ärendelista kan du även se kommunstyrelsens beslut, eventuella yrkanden och reservationer.

Ärendelistan/föredragningslistan visar vilka ärenden som ska behandlas. Protokollet sammanfattar vad mötet beslutat. På grund av bland annat GDPR (lag om personuppgiftshantering) är vissa uppgifter inte utskrivna i protokoll och ärendelistor.

Läs mer om innehållet i KF och KS

Tillgång till handlingar

Om du vill läsa handlingar till något ärende i nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige,
ta kontakt med aktuellt diarium/aktuell förvaltning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2019
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn