Kommunrevision

Kommunens revisorer är valda av kommunfullmäktige och arbetar på fullmäktiges uppdrag. Revisorerna granskar styrelsers och nämnders verksamhet samt prövar om den sköts ändamålsenligt och tillfredsställande från ekonomisk synpunkt.

Revisorerna ska också granska om kommunens räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen inom respektive förvaltning är tillräcklig.

Om en förtroendevald revisor även är invald i en nämnd så undantas den nämndens verksamhet från uppdraget som revisor.

Ledamöter förtroendevalda revisorer

Karl Gunnar Ström (C)
Olof Bengtsson (M) vise ordf
Olle sundin (KD)
Sven-Erik Lindestam (S) ordf
Helena Gehlin (S)
Hans-Jörgen Alsing (V)
Karl-Erik Frunck (SD)

Sakkunnigt biträde från PwC

Kommunrevisionen har sakkunnigt biträde från PwClänk till annan webbplats:

Hanna Franck Larsson
010-212 75 47
hanna.franck.larsson@se.pwc.com

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2019
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn