Jämlikhet och jämställdhet

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Jämlikhet är ett av våra fokusområden 2016 - 2019. Vi ser
integration, mångfald och jämställdhet som viktiga arbetsområden för att Söderhamn ska vara en attraktiv plats för dig som väljer att leva och bo här.

Jämlikhet

Genom att verka för integration, inkludering och god tillgång till utbildning ska alla människor i Söderhamn stärkas för att kunna vara med och utveckla samhället.

Att människor flyttar till Söderhamn och vill stanna kvar är en viktig fråga för hela kommunens utveckling. Genom att erbjuda plats i vårt gemensamma byggande av Söderhamn kan vi skapa mångfald, hållbar tillväxt och välfärd.

Vi arbetar på flera sätt för att främja god integration så att människor kan kompetensutvecklas för att skapa sin egen försörjning och få ett boende, för att känna sig jämlika och inkluderade i samhället.

HBTQ-certifiering

Som en del av arbetet med jämlikhet och mångfald HBTQ-certifieras delar av
kommunens verksamhet. RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) är ansvarig för utbildning och certifiering. Utbildningen innehåller arbetsmiljöfrågor, bemötande och hur normer påverkar oss.

*Förkortningen HBTQ står för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner

Jämställdhet mellan kön

Att ha samma värde som den som står bredvid mig är en
mänsklig rättighet. Mina fri- och rättigheter ska inte vara beroende av mitt
kön, min sexuella läggning, min könsidentitet eller mitt könsuttryck, min
etniska tillhörighet, min religion eller annan trosuppfattning, min
funktionsnedsättning eller min ålder.

 

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi står på tre ben:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2018
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn