Oljeskyddsplan

Kommunens beredskap mot skador till följd av oljeutsläpp – oljeskyddet – syftar till att avvärja, begränsa och undanröja skador av löskommen olja till havs inom Söderhamns kommun.

Oljeskyddet innefattar både förebyggande åtgärder och operativ beredskap med materiella och personella resurser. Ett oljeutsläpp kan orsaka allvarliga skador på samhälle och miljö. En sanering kan pågå under lång tid och utöver den egna organisationen kan även kommunala förvaltningar, länsstyrelser och statliga myndigheter bli inblandade. På land är det, trots att ansvaret inte är lagstadgat, kommunens uppgift att sanera kuststräckor som fått oljepåslag.

Kommunens oljeskyddsplan är av översiktlig karaktär och har medvetet hållits så enkel som möjligt eftersom erfarenheter visar att det är svårt att detaljplanera för denna typ av händelser. Fantasi och förmåga till improvisation hos saneringsledare och myndigheter är ofta framgångsfaktorer. Planens tonvikt ligger därför på att tydliggöra roller, begrepp och ansvar och ska fungera som en checklista och styrinstrument inför organiseringen av en räddningsinsats och sanering vid ett oljeutsläpp till havs i Söderhamns kommun. Planen innehåller även en enkel prioritering av kuststräckor där den högsta prioriteten ges till kuststräckor som är viktiga för fågellivet.

Oljeskyddsplan i Söderhamns kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn