Brandskydd och sotning

Sotare

De flesta bränder inträffar i bostäder om natten. Brand beror oftast på slarv, dålig kunskap eller bristande uppmärksamhet. Vanliga orsaker är bortglömda stearinljus, sängrökning, torrkokning på spisen och barns lek med eld. Genom att bli medveten om riskerna och skaffa bättre kunskap om hur bränder uppstår kan du undvika många bränder.

Brandskydd

Den som tänder ett ljus har också ansvar för att det släcks. Många bränder med bortglömda stearinljus inträffar i personalrum, dagrum och allmänna utrymmen, där ingen känner ansvar för ljusen. Den vanligaste dödsorsaken är förgiftning av brandrök. Brandvarnare är en billig livförsäkring, som varnar när röken kommer. Kolla även brandsläckningsutrutsning och utrymningsvägar.

Sotning

Enligt lag kan du själv utföra sotning (rengöring) av eldstad, under förutsättning att det sker med säkerhet och att du har erforderlig kompetens.
Hos Kommunalförbundet södra Hälsingland (KFSH) finns information om hur du kommer i kontakt med sotare.länk till annan webbplats

Brandfarlig eller explosiv vara

Om du hanterar brandfarlig eller explosiv vara kan du behöva tillstånd. Tillståndet söker du hos du räddningstjänsten/KFSH.länk till annan webbplats.

Eldning

Om du ska ordna en valborgseld/majkase, bränna stora rishögar, svedjebränna en åker eller annan större eld ska du anmäla det till räddningstjänsten/KFSH.länk till annan webbplats 

Installation av eldstad eller rökkanal

För att installera en eldstad eller rökkanal måste du lämna in anmälan till bygg- och miljöförvaltningen. I vissa fall krävs anmälan även för att ersätta en befintlig eldstad.
Bygglov/anmälan vid installation av eldstad eller rökkanal

Kommunalförbundet södra Hälsingland (KFSH) har ansvaret från medlemskommunerna Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker att ansvara för förebyggande och operativ räddningstjänst, kris- och säkerhet, informationssäkerhet samt serveringstillstånd för alkohol, tillsyn av tobak, folköl samt receptfria läkemedel. KFSH ansvarar dessutom för en förvaltarenhet som gode män och förvaltare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kommunalförbundet Södra Hälsingland - KFSH


Telefon: 0270-540 000

E-post: info@kfsh.se

www.kfsh.selänk till annan webbplats

Utdelningsadress:
Kommunalförbundet södra Hälsingland
821 80 Bollnäs

Besöksadresser:
Nylandsvägen 2
821 30 Bollnäs

Värmlandsvägen 2
826 40 Söderhamn

Snickarvägen 2
828 32 Edsbyn

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn