Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Skog

Beredskap med anledning av hög brandrisk

Perioden 19 juli-6 augusti befann sig Söderhamns kommun i stabsläge med höjd beredskap pga den höga brandrisken.
Kommunens arbete bestod av förebyggande åtgärder som t.ex. att öka uppmärksamheten om att det var eldningsförbud.

På den här sidan hittar du inforamtion om hur kommunen arbetade under stabsläget.

Varje dag sker aktiviteter för att förhindra att nya bränder uppstår. Vi måste alla hjälpas åt att följa eldningsförbudet och minska andra risker som gör att brand kan uppstå. Med god bevakning kan eventuella bränder upptäckas, och släckas, innan de hinner sprida sig.

Så här jobbar vi - Åtgärder för att minska brandrisk

Brandflyg

Varje dag patrullerar brandflyg. Tidigare patrullerade flyget 3 gånger per dag. Brandrisken har sänkts något vilket innebär att brandflyget  från och med 1 augusti lyfter 1 gång per dag vid kl. 17.00. Från och med 2 augusti tas nytt beslut baserat på aktuell brandprognos.

Spaning med drönare

Som komplement till brandflyget använder drönare. Tidigare har drönare lyft från ett flertal platser tre gånger per dag - från och med måndag 30 juli skickas drönare upp en gång per dag.

Information till utländska bärplockare

Kommunen och/eller polisen har besökt platserna varje dag där bärplockarna bor och informerat om att det är absolut eldningsförbud - och att den som upptäcks göra eld polisanmäls. Information har även gått ut via bäruppköpare.

Securitas kollar upp platserna i skogen där bärplockarna bor

Varje dag (från och med onsdag 25 juli) besöker Securitas de fyra bärplockarläger som finns inom kommunens gränser. Syftet är att upprätthålla eldningsförbudet.

Information på grillplatser och badplatser

Affischer på både svenska och andra språk har satts upp på många grillplatser och badplatser.

Räddningstjänsten kollar upp grillplatser

Räddningstjänsten har patrullerat många grillplatser dagligen, men eftersom brandrisken minskat något har man tagit paus med detta.

Kommunen har stoppat all användning av maskiner som kan orsaka gnistbildning

Sedan flera veckor tillbaka har kommunen stoppat all användning i den egna verksamheten av maskiner som kan orsaka gnistbildning.

Du kan hjälpa till att sprida inforamtion om eldningsförbud

Så här jobbar vi - organisation

Stabsläge

Stabsläge betyder att en ledningsgrupp med olika specialistkompetenser inkl. högsta kommunledning med kommunchef och kommunstyrelsens ordförande har täta träffar, ofta flera gånger per dag. Syftet är att kunna jobba effektivt och fokuserat i en krissituation eller när vi behöver höja beredskapen.

Samverkan med andra

Vi samverkar med övriga hälsingekommuner, Räddningstjänst, Länsstyrelsen, MSB-Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, skogsägare och många fler. Täta avstämningar sker för att vara uppdaterad om händelseutvecklingen. Under den mest intensiva persionern har avstämningar skett flera gånger per dag, från och med onsdag 1 augusti sker avstämningar varannan dag. Avstämningarna sker via telefon- eller videokonferens. Huvudsakligen handlar avstämningarna om:

 • Uppdateringar av läget i Ljusdal
  Många aktörer hjälper till med olika saker som fordon, personal, översättning av informationsmaterial. För omgivande kommuner är det viktigt att ha kännedom om aktuellt läge - om branden sprider sig eller om den är under kontroll. Allt för att kunna ha god beredeskap för vad som behöver göras i den egna kommunen eller för att stötta drabbade kommuner.
  För aktuell lägesbild av släckningsarbetet i Ljusdal - se Länsstyrelsenlänk till annan webbplats
 • Se till att eldningsförbudet följs, att förhindra att nya bränder blossar upp
  Vi uppdaterar varandra om vad Räddningstjänsten gör och vad respektive kommun gör samt fångar upp behov av eventuellt om någon har behov av stöd.
 • Öka beredskapen inför att eventuell brand uppstår i vår kommun
  • Etablera/kontrollera kontaktvägar till andra organisationer som t.ex. Röda korset.
  • Kontrollera kommunens evakueringsplatser och ta fram eventuella ersättningsplatser för evakuering beroende på vilken situation som uppstår.
  • Inventera utrustning som tillgängliga vattenpumpar, transportmöjligheter, frivilligresurser, reservkraftsaggregat, portabla vattentankar, maskiner av olika slag, flygresurser med mera.

Granskad/Uppdaterad: 2018-08-14

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter