Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Friluftsliv för alla

Friluftsliv för alla

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet i Söderhamns kommun är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikappföreningarnas samarbetsorganisation, HSO. Tillgänglighetsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ.

Tillgänglighetsrådets uppgift är att vara remissinstans för kommunens förvaltningar med syfte att samla in och sprida kunskap för att öka tillgängligheten i kommunen för alla, oavsett funktion. I tillgänglighetsrådet samverkar och informerar kommunen om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultat av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för de funktionsnedsatta i kommunen. 

På detta sätt får funktionsnedsatta en större delaktighet i samhällets insatser och åtgärder och tillgänglighetsfrågor kan behandlas på ett tidigt stadie i samhällsplaneringen.

Tillgänglighetsrådet består av sju ordinarie ledamöten, varav fyra är från HSO.

Tillgänglighetsrådet är organiserad under kultur- och samhällsservicenämnden. Rådets sekreterare är en av förvaltningens tjänstemän.

Tillgänglighetsrådets styrelse


Ordinarie
Ordförande Stig Nordgren (V), ordförande i kultur- och samhällsservicenämnden
JanEvert Hagström (S), vice ordförande omvårdnadsnämnden

Ersättare
Katarina Hedberg (S), ordförande omvårdnadsnämnden

Representanter från HSO

Ordinarie
Hans-Olof Jacobsson
Ann-Kristin Orre
Rolf Orre
Christer Lindberg

Adjungerande
Johnny Olofsson, infrastrukturstrateg

Följande föreningar/organisationer ingår i HSO
Alzheimerföreningen i Söderhamn
HLF, Hjärt- och Lungsjuka i Söderhamn
NHR, Södra Hälsingland Neurologiskt Handikappades riksförbund
Reumatikerföreningen Söderhamn
RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa i Söderhamn
RTP, Personskadeförbundet, Södra Gävleborg lokalförening
SBM, Söderhamn BigModels
SFSH, Schizofreniföreningen i Södra Hälsingland
SRF Söderhamn, Synskadades Riksförbund
Söderhamns Diabetesförening

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Protokoll och reglemente


Tillgänglighetsrådets reglementePDF
(pdf, 60.7 kB)

Protokoll

Granskad/Uppdaterad: 2018-01-03

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter