Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Vill du leverera hemtjänst i vår kommun? Sök nu!

Vi välkomnar små och stora företag att ansöka om att bli godkänd utförare av omvårdnad och service inom kundval i hemtjänsten i Söderhamns kommun, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).

- Vi välkomnar alla intresserade företag att söka, för att bli utförare av omvårdnad och/eller servicetjänster i vårt kundval i hemtjänsten. Tanken är att den första omgången utförare kan bli valbara för kund från den 1 maj, berättar Thomas Malmgren som är kommunens LOV-samordnare.

Utökat kundval

Söderhamns kommun inför utökat kundval, enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Från den 1 maj kommer kundvalet att omfatta både omvårdnads- och serviceinsatser i hemtjänsten. Befintligt kundval inom serviceinsatser (tvätt och städ) upphör när det nya börjar gälla.

Sök för att bli utförare

Nya och befintliga utförare är välkomna att kvalificera sig inom utökat kundval. 

Kundvalet kommer att omfatta alla omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänst klockan 07.00 - 22.00, i hela kommunens geografiska område. Insatser nattetid utförs av Söderhamns kommun.

Ansök elektroniskt via Kommers senast den 1 februari, för att kvalificera ditt företag som utförare från den 1 maj (se Länkar).

Insatser i utökat kundval 2018

Hemtjänstinsatserna nedan omfattas av utökat kundval från den 1 maj.

Kunder kommer att kunna välja olika utförare för omvårdnad och/eller service, men inte dela upp insatserna inom omvårdnad respektive service på flera utövare.

  • Serviceinsatser (tvätt och städ)
  • Personlig omvårdnad (t ex av- och påklädning, personlig hygien)
  • Hjälp och stöd att upprätthålla meningsfulla aktiviteter
  • Hjälp och stöd vid måltider
  • Hälso- och sjukvårdsinsatser av medarbetare inom omvårdnad efter delegation/instruktion från arbetsterapeut eller sjuksköterska
  • Promenader och ledsagning till exempel till sjukhus, hälsocentral, sociala aktiviteter, fritidsaktiviteter
  • Avlösning i hemmet

Söderhamns kommun

Omvårdnadsförvaltningen
826 80 Söderhamn
E-post
Adress och telefonuppgifter

Kontakt

LOV-gruppen
lovsamordnare@soderhamn.se
070-276 25 49

LOV = Lag om valfrihetssystem

Granskad/Uppdaterad: 2018-01-01

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter