Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Sök omvårdnadsnämndens föreningsbidrag

Föreningar med aktiviteter som utvecklar social gemenskap, främjar friskvård eller trygghet och säkerhet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning kan söka bidrag.

Senast den 15 februari 2019 behöver din förening lämna ansökan till omvårdnadsförvaltningen.

Villkor för omvårdnadsnämndens bidrag till föreningar

Omvårdnadsnämnden ger föreningsbidrag i syfte att stödja aktiviteter som utvecklar social gemenskap, friskvård och/eller trygghet och säkerhet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i Söderhamns kommun. Bidrag fördelas till sökande föreningar vars aktiviteter nämnden bedömer har bäst förutsättningar att uppnå syftet.

De aktiviteter som föreningen planerar ska vara öppna för alla äldre eller personer med funktionsnedsättning (inte enbart medlemmar).
Bidrag kan sökas av enskild förening eller av flera föreningar tillsammans i samordnad väntjänst.

Ansökan kan ske två gånger per år

Bidrag annonseras vid två tillfällen per år med sista ansökningsdatum den 15 februari och 15 augusti. Ansökningarna behandlas av nämnden i mars och september månad och avser aktiviteter för kommande halvår eller år. 

Ansökan ska göras på särskild blankett

Du hittar blanketten på denna sida eller i förvaltningshuset reception. Du kan även kontakta kundtjänst 0270-75 000 och beställa en blankett.

Av ansökan ska framgå vilken eller vilka aktiviteter sökande åtar sig att genomföra, och under vilken tid. Tillsammans med ansökan ska även kopia av senaste verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning bifogas.

Krav på redovisning

Förening som beviljas bidrag ska återredovisa genomförda aktiviteter och antal deltagare. Blankett för redovisningen skickas till föreningen samtidigt med bidragsbeslutet.


Omvårdnadsnförvaltningen
Förebyggande enheten

Vid frågor om bidraget,
tfn 0270-752 59 eller
skicka e-post

Omvårdnadsnämndens bidrag till föreningar

AnsökningsblankettPDF (pdf, 300.1 kB)
Blankett återrapporteringPDF (pdf, 167.9 kB)

Granskad/Uppdaterad: 2019-01-16

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter