Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Familjehem och kontaktfamilj

Du som är vuxen och har en stabil livssituation kan göra en insats genom att erbjuda din hjälp till ett barn, antingen som familjehem eller kontaktperson/kontaktfamilj.

Ibland behöver barn och ungdomar byta miljö för en kortare eller längre tid. Orsakerna kan vara svårigheter i familjen, olämpliga kamratkontakter, skolproblem eller missbruk. Ibland kan det räcka att sätta in hjälp i familjen, men inte alltid. 

Familjehem

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Då kan ett familjehem vara ett alternativ. Ett familjehem tar emot barn eller ungdomar i sitt hem för att ge dem trygghet och gemenskap. Beroende på situationen kan det vara för en kortare eller längre tid.
Mer information om att vara - och att bo i familjehem

Kontaktperson

En kontaktperson är en vuxen som ger extra stöd till ett barn eller en ungdom under en bestämd tid. En kontaktperson kan ha olika uppdrag; att vara en vuxen förebild, någon att prata med, göra aktiviteter tillsammans med eller vara den som medverkar vid myndighetskontakter.
Mer inforamtion om att vara kontaktperson

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till barnets egen familj. Barnet bor fortfarande kvar hemma, men får extra stöd av sin kontaktfamilj. Hos en kontaktfamilj bor barnet eller ungdomen vanligen en helg per månad under en bestämd tid. För många barn och ungdomar är det mycket värdefullt att regelbundet få vara hos en annan familj.
Mer information om att vara kontaktfamilj

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du för barnets personliga förhållanden till dess att barnet är 18 år.Du tar över föräldrarnas roll som vårdnadshavare och ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess att barnet är 18 år om föräldrarna av olika anledningar inte kan fatta beslut i frågor som rör barnet. Det kan bero på att vårdnadshavaren är försvunnen under lång tid som för ensamkommande barn eller att föräldern är allvarligt och långvarigt sjuk. En särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av kommunens socialnämnd.
Mer information om att vara särskilt förordnad vårdnadshavare

Hur går det till?

1

Efter att du fyllt i formuläret kontaktas du av en handläggare inom tre veckor.

2

Nästa steg är att handläggaren gör en utredning för att avgöra om du är lämplig.

3

Om du är intresserad av att bli familjehem får du gå en utbildning där du får veta mer om uppdraget.

4

Utredningen resulterar i ett ställningstagande om du är lämplig eller inte som uppdragstagare.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Kontakt Familjenheten

Tel 0270-756 14, 752 95
E-post Familjeenheten

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-25

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter