Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Söderhamnsmodellen - mentorstöd för lärare uppmärksammas i riksmedia

I Söderhamn får alla nyutexaminerade nyanställda lärare en yrkesintroduktion och en arbetsplatsintroduktion. Detta utifrån ett introduktionsprogram som kallas Söderhamnsmodellen. Denna har under de senaste åren uppmärksammats vid ett flertal tillfällen i olika riksmedia. Under förra veckan var det Dagens Samhälle som hade ett stort reportage om Söderhamn.
I Söderhamn har ett introduktionsprogram tagits fram för nyutexaminerade lärare som går under namnet Söderhamnsmodellen. Introduktionsprogrammet för nyutexaminerade lärare i består av en yrkesintroduktion och en arbetsplatsintroduktion. Yrkesintroduktionen handlar om skolans värdegrund med personliga ställningstaganden, lärande och förståelse, didaktisk kompetens och ledarförmåga och utifrån detta byggs mentorskapet. Arbetsplatsintroduktionen handlar om praktiska delar som rör den nya arbetsplatsen.
 
Detta ingår i ett forskningsprojekt som drivits sedan nio år vid Högskolan i Gävle av forskargruppen Induction. Forskargruppen koordinerar tre nätverk inom området ett lokalt, ett nationellt och ett internationellt. I det lokala nätverket ingår Söderhamn och ytterligare åtta kommuner, varav sju är från Gävleborgs län.
 
Induction är en internationell beteckning för att fokusera på lärares första tid i yrket och frågor kring nyblivna lärares lärande, yrkessocialisation och det stöd de kan behöva för att komma in i yrket på ett bra sätt.
 
Forskargruppen Induction är den mest publicerade forskargruppen inom området i Sverige och kommunnätverket är ett rikskänt nätverk. Publikation av projektet inom fackpress och annan media har förekommit under åren och där flera av publikationerna har haft fokus på Söderhamn och den modell som används här. Även internationellt finns publikationer där Söderhamnsmodellen nämns.
 
Åsa Morberg, doktor i pedagogik vid Högskolan i Gävle och Lennart Gustafsson, utvecklingsledare Söderhamns kommun, har tillsammans skrivit en rapport om projektet som kallas "Söderhamnsmodellen". Rapporten beskriver en grupp nybörjarlärares första tid, som den kommer till uttryck i en serie samtalsseminarier under deras andra yrkesverksamma år, samt tillskapandet av ett skräddarsytt introduktionsprogram för nya lärare baserat på samtalsseminarierna.
 
Under 2007, 2008 och början av 2009 har Söderhamnsmodellen uppmärksammats på följande webbplatser och tidningar:                    

Ett temanummer i tidningen Skolvärlden nr 12 (2007)
Arbetsmiljöupplysningen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (2008)
Suntliv.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (2008)
Skolporten.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (2008)
Lärarförbundet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (2008)
Tidningen Lärarstudenten nr 4 (2008)
Tidningen Dagens Samhälle nr 2 (2009)

Söderhamnsmodellen - mentorstöd för nybörjarlärare i yrkesutveckling och lokal skolutveckling

Söderhamns kommun

Barn & Utbildning

826 80 Söderhamn
Besöksadress: V Storg 16-18
Ttfn 0270-752 79, 752 81
Fax 0270-411 60
Epost Barn och utbildning

Ytterligare kontakt


Utvecklingsledare
Lennart Gustafsson
Tfn 0270-752 48
Uppdaterad: 2009-01-27
Tipsa en kompis

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn, Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post