Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Effekter på miljö och hälsa

Under 60-talet hittades PCB i miljön för första gången och kopplades samman med kraftiga störningar på vissa rovdjur, t.ex. utter, säl och havsörn. PCB kan hos både djur och människor ge upphov till bl.a. försvagat immunförsvar, minskad fertilitet och påverkan på det centrala nervsystemet.

När PCB kommer ut i miljön stannar det kvar under lång tid och innebär risker för både djur och människor. PCB är fettlösligt och extremt svårnedbrytbart. Det innebär att PCB anrikas, dvs koncentrationerna ökar uppåt i näringskedjorna. PCB kommer in i djur och människor genom födan, via lungorna från luften, foster kan få PCB från modern genom navelsträngsblodet och PCB förekommer även i modersmjölk.

Halterna av PCB sjunker – men är fortfarande höga

PCB bedöms kunna påverka människors hälsa genom försvagat immunförsvar, störa hormon- och enzymbalansen i kroppen, ökad cancerfrekvens och påverka centrala nervsystemet. Halterna av PCB i miljön och i människor har i dag sjunkit till runt en fjärdedel av de halter som mättes kring 1970, men är fortfarande för höga.

PCB avges långsamt från t ex fogmassor till luft och mark och sprids sedan vidare ut i miljön. Fogmassor förorenar intilliggande byggnadsdelar vilket medför saneringskrav vid rivning. PCB kommer ut i miljön genom felaktig hantering vid rivning eller utbyte av produkter med PCB, t ex genom läckage från en byggtipp eller otillåten förbränning m m. Det är viktigt att söka och avlägsna källor till PCB-spridning i våra byggnader, så att halterna i den omgivande miljön kan fortsätta att sjunka.

Bygg- och miljöförvaltningen

Västra Storgatan 16-18
826 80  Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Granskad/Uppdaterad: 2016-11-15

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter