Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Egenkontroll är fastighetsägarens eget ansvar

Lägenheter - fastighetsägarens ansvar för egenkontroll

Fastighetsägaren ska ha ett fungerande egenkontrollprogram för verksamheten. Med det menas ett ansvar att löpande planera och kontrollera verksamheten för att bedöma risker för människors hälsa och miljön.

En väl fungerande egenkontroll kan tillföra mycket mer än bara vetskapen om att lagstiftningen följs. Ofta finns det ekonomiska fördelar med att organisera sin egenkontroll, inte minst genom att en välskött fastighet är en större ekonomisk tillgång än en misskött fastighet.

Regelbundna kontroller

Regelbundna kontroller och tydliga rutiner kan minimera kostnaderna. Genom att den som är ansvarig vet vad som ska göras i en viss situation, t.ex. vid en vattenskada, kan problemen ofta begränsas och oväntade kostnader undvikas.

Dokumentation underlättar

En väl genomtänkt dokumentation underlättar bedömningar av det slitage och de risker som följer med fastigheten. Dokumentation underlättar också upplärning av nyanställda och säkerställer att kunskapen stannar i verksamheten.

Tydlig information

Något som faller utanför den lagstadgade egenkontrollen, men som kan vara minst lika viktigt för att förebygga och lösa många problem, är dialogen med de boende. Genom tydlig information och god kommunikation kan de boende förstå fastighetsägarens agerande i olika situationer och känna att de och deras problem tas på allvar.

Exempel på områden en fastighetsägare bör ha kontroll över

Det finns många områden som fastighetsägaren bör ha kontroll över, men någon generell sammanställning över vilka dessa områden är kan vara svårt att göra. Exempelvis:

  • Förekomst av fukt och mögel
  • Buller
  • Ventilation
  • Inomhustemperatur
  • Vattentemperatur
  • Energianvändning
  • Radon
  • Avfall
  • Skadedjur  

Söderhamns kommun

Bygg- och miljöförvaltningen
Västra Storgatan 16-18
826 80  Söderhamn
Tel 0270-750 00
Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Ytterligare kontaktuppgifter


Telefontid må-fr 8:00-9:30

Anders Bergqvist
Miljöinspektör
Tfn 0270-751 35

Ann Katrin Forsström
Miljöinspektör
Tfn 0270-751 39

Företagare

Du som är företagare kan ringa till Kundtjänst 0270-750 00 mån - tors kl 07.30 - 16.30
fredag kl 07.30 - 16.00

Relaterad inforamtion

Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
"Miljöbalken - hur berör den Dig som företagare?"

Fastighetsägarna länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
"Egenkontroll för fastighetsägare"

Granskad/Uppdaterad: 2017-04-20

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter