Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Tillsyn, regler och tillstånd

Som företagare behöver du ibland ha tillstånd för att bedriva verksamhet, t.ex. för livsmedelshantering och miljöfarlig verksamhet. Inom viss verksamhet gäller anmälningsplikt.

Syftet med detta är bland annat att lokalisera verksamheter till bra platser och lokaler, där de inte stör människor, djur eller miljön.
Du som bedriver en verksamhet ansvarar för att verksamheten uppfyller de krav som ställs i lagen. Bygg- och miljöförvaltningen har tillsynen enligt flera lagar och skall kontrollera att dessa följs. Vi ger också gärna information om vad som gäller för företagare.

Det här gäller:

  1. Miljöfarlig verksamhet, till exempel skjutbanor, skrot- och avfallslagring, fordonstvättar, bensinstationer, större värmepumpar, motorsportbanor, ytbehandling (t ex betning, fosfatering, trumling, vattenbaserad avfettning och blästring), verkstadsindustri och förbrukning av organiska lösningsmedel.
  2. Yrkesmässig livsmedelshantering, till exempel restauranger, gatukök eller försäljning av livsmedel. Övertagande av redan befintlig livsmedelsanläggning. Yrkesmässig livsmedelshantering på annat ställe än i en livsmedelsanläggning, t ex tillfällig korv- eller glassförsäljning i samband med marknader etc.
  3. Hygienlokaler m m,  vissa typer av hygienlokaler m.m. kräver att en anmälan görs till bygg- och miljöförvaltningen. Följande verksamheter är anmälningspliktiga: Hygienlokaler där behandling innebär risk för blodsmitta t ex tatuering och piercing. Bassängbad för allmänheten. Skolor och liknande.
  4. Om du tänker utföra nybyggnad eller tillbyggnad, anlägga exempelvis en idrottsplats, campingplats, bilparkering, skjutbana eller en fast cistern, eller sätta upp en skylt, måste du sannolikt ansöka om bygglov. Bygglov krävs också för åtgärder som innebär ändrad användning av byggnad eller del av byggnad, även om förändringen inte medför några byggnadstekniska åtgärder.

Utebliven anmälan kan leda till miljösanktionavgift

Utebliven anmälan enligt miljöbalken kan leda till beslut om miljösanktionsavgift, en avgift där lägsta belopp är 1 000 kr. Även underlåtelse att ansöka om bygglov etc, kan medföra straffavgift. Många av dessa regler är dessutom straffsanktionerade, vilket kan innebära att åtalsprövning måste göras.

Om du är osäker på vad som gäller - hör av dig så löser vi det tillsammans!

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

TaxaPDF (pdf, 2.1 MB)
PDF
(pdf, 1.2 MB)För tillsyn och prövning inom miljöbalken

Granskad/Uppdaterad: 2018-10-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter