Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Tillväxtrådet - för förnyelse,


utveckling och tillväxtarbete!

Pernilla Norman, tillvardags CFO på internationella företaget Rimaster i Söderhamn, är en av 22 medlemmar i Tillväxtrådet

Det sker ständigt ett delaktigt och dynamiskt arbete med näringslivs- och tillväxtfrågor i kommunen. Företagsklimatet har en avgörande betydelse för bygden och ett av kommunens inriktningsmål innebär att Söderhamn senast 2015 ska ha ett bättre företagsklimat och fler företag vilket bidrar till ytterligare arbetstillfällen jämfört med 2011.

Företag, tillväxtorienterade organisationer, politiker och kommunala tjänstemän samlas i nätverk för att skapa förnyelse, utveckling och breddning av tillväxtarbetet. Ett av nätverken är Tillväxtrådet med ordförande Sven-Erik Lindestam, tillika kommunstyrelsens ordförande. Rådet ger enighet och tyngd i samarbetet med såväl Länsstyrelsen som Region Gävleborg.

Tillväxtrådet har kopplat till sig ett antal arbetsgrupper - eller satelliter - som arbetar efter Tillväxtrådets önskemål med efterföljande återrapportering. Satelliterna består av minst en person från Tillväxtrådet medan övriga medlemmar tillfrågas utifrån kompetens och intresse.

Antalet möten varierar efter behovet men normalt sammantrålar rådet sex gånger per år.

Granskad/Uppdaterad: 2017-05-28

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter