Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Riksnätverket för arbetsmarknadsfrågor träffas i Söderhamn

Söderhamns kommun har flera gånger uppmärksammats för sitt välfungerande arbetssätt för sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor. Därför deltar Söderhamn som en av tolv
kommuner i ett särskilt riksnätverk där även SKL-Sveriges kommuner och landsting deltar. 30 maj-1 juni träffas nätverket i Söderhamn.

I nätverket ingår nyckelpersoner för arbetsmarknadsfrågor från 12 kommuner, SKL håller ihop samarbetet. Deltagande i nätverket bygger på att en kommun blir inbjuden att delta.

- Det är värdefullt och hedrande att delta i nätverket. Att Söderhamn deltar visar på att vårt arbete är intressant för andra. Gruppen är viktig för
SKL-Sveriges kommuner och landsting när de behöver fånga kommunernas perspektiv på olika arbetsmarknadspolitiska förslag till riksdagen, berättar Mats Frelin, verksamhetschef Resurscentrum.

Statssekreterare och nationell utredare kommer

Till träffen i Söderhamn 30 maj-1 juni kommer bl.a. Anders
Kessling som är statssekreterare till arbetsmarknads- och etableringsminister
Ylva Johansson. Även Soledad Grafeuille som leder regeringens pågående
arbetsmarknadsutredning kommer. Utredningen ska bl.a. titta på
Arbetsförmedlingens roll, och detta kommer så klart att diskuteras när
nätverket träffas i Söderhamn.

Syftet med nätverkets träffar är bl.a. att utbyta erfarenheter, diskutera och lära av varandra.

- Nationella frågor prioriteras alltid på träffarna. Arbetsmarknadspropositionen, eller "proppen" som vi säger, som kommer två gånger per år finns alltid med på dagordningen. Den måste alla Sveriges kommuner förhålla sig till och där finns mycket utrymme för erfarenhetsutbyte, säger Mats Frelin.

Nätverket har träffats två gånger per år sedan 1996 och värdskapet roterar mellan kommunerna.

- Naturligtvis ska vi visa dem vad Söderhamn har att erbjuda på andra områden också. Vi kommer att dela med oss av hur vi jobbar med styr- och ledningsfilosofin och så blir det middag i Söderhamns skärgård, säger Mats Frelin.

Det nationella riksnätverket för arbetsmarknadsfrågor ska:

  • Tydliggöra kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken och arbetsmarknadsverksamheternas roll i kommunerna.
  • Utbyta erfarenheter, diskutera och lära av varandra.
  • Nyttja aktuell forskning för att bedöma resultatet av kommunala arbetsmarknadsinsatsen.
  • Sprida kunskap och idéer mellan i nätverket och till andra aktörer såsom SKL, Arbetsförmedlingen m.fl.
  • Identifiera problem inom arbetsmarknadspolitiken och förslå lösningar.
  • Påtala brister inom arbetsmarknadspolitiken för berörda beslutsfattare.
  • Vara remissinstans för arbetsmarknadspolitiska förslag, t.ex. via Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
  • Nätverket har träffats två gånger per år sedan 1996 och värdskapet roterar mellan kommunerna.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Verksamhetschef

Johnny Bjersander
Tel 0270-751 27

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-28

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter