Karin Wennberg

Karin fick jobb på Lillbergets förskola 1993, hon känner fortfarande samma glöd och engagemang idag, 23 år senare!

Karin rekryterades direkt efter att hon gått förskollärarlinjen på Gävle högskola.

-Att få jobb på en gång, det tyckte man var helt fantastiskt, kommer Karin ihåg.

Och hon känner fortfarande glöd och engagemang nu, passionen lyser verkligen igenom när hon berättar om sitt arbete och hur det förändrats genom åren. Hur de arbetar för att möta behoven, när merparten av barnen har rötter i andra länder.

Under åren har Karin hunnit arbeta på olika avdelningar och med barn i olika åldrar.

– Sen några år jobbar jag i en syskongrupp med barn från 1 – 5 år. Det blir en fin dynamik, när de äldre barnen tar sig an de yngre i olika situationer, menar Karin.

Vad ger dig arbetsglädje?

– Det här huset ger mig arbetsglädje! Det är ett öppet klimat med positiva kollegor. Vi har roligt tillsammans. Det här är en arbetsplats där man stannar kvar, slår Karin fast.

Det bästa med jobbet är att möta barnen och de vuxna. Det sociala samspelet. Att kunna påverka verksamheten utifrån sina egna och barnens intressen.

Hur är du delaktig i arbetsplatsens utveckling?

– Som förskollärare har jag verkligen eget inflytande över verksamheten. Läroplanen är ramen, men hur vi ska nå målen löser vi själva.

Verksamheten utgår helt från barnens intressen, med inspiration från Reggio Emiliapedagogiken och med digitala hjälpmedel. De är tre stycken i arbetslaget och trots en intensiv vardag avsätter de varje vecka en dryg timme enskilt och tillsammans i grupp, för reflektion och utveckling. Varannan vecka träffar en från arbetslaget även kollegor från andra avdelningar.

– Vi har övergripande utvecklingsgrupper för till exempel utemiljö, likabehandling eller för lärplattor, där jag valt att vara med, berättar Karin.

Hur arbetar ni med kompetensutveckling?

– Vi läser pedagogiska böcker och reflekterar gemensamt, för att få ny input. Sen har vi en jättebra facktidning, Förskolan, med en bra blandning av pedagogik, forskning och inspiration. Vi har också en ny läroplattform som heter Unikum, som vi delar med förskollärarkollegor och lärare.

Hur präglas ditt arbete av att ni har barn från många olika kulturer?

– Vi har 19 barn i gruppen. Fem har svenska som modersmål. Jag tycker det är berikande med många nyanlända. Jag vill verkligen ge alla barn förutsättningar att vara med i samhället på samma premisser.

Nyckeln ligger i att utgå från barnens behov. Från deras språk. Vad de varit med om. Att inte låsa fast sig, utan våga se möjligheter. Då kan mångfalden bli en tillgång.

– Det är en spännande utmaning att nå fram till barn och föräldrar, när vi talar olika språk. Där har vi nytta av att vi kommit så långt i vårt arbete med digital teknik. Och av våra språkassistenter i barngrupperna, menar Karin.

Ni arbetar mycket med digital teknik – berätta mer om det!

– Lärplattan är ett naturligt verktyg, både för att kommunicera med varandra och för att lära. Både vi vuxna och barnen använder den för att dokumentera vardagen i bild och film, eller för att titta på olika saker och reflektera. Barnen kan själva redigera en enkel film utifrån det som ligger i lärplattan.

Lärplattan kan även överbrygga språkbarriären, när Karin och hennes kollegor ska kommunicera med barnens föräldrar.

– Till utvecklingssamtal klipper vi ihop en tiominuters film med barnet. Det blir ett sätt för föräldern att se sitt barn i olika situationer på förskolan, utan att vi behöver förklara eller berätta allt i ord, menar Karin.

Till förra julen skapade förskolan en interaktiv julkalender. En granbild fylldes med QR-koder, som kunde skannas för att spela upp en julsång med barnen. På det sättet kunde barnen sjunga svenska julsånger tillsammans med sina föräldrar. Förskolan har även stor nytta av den mångkulturella kalendern, som ger möjlighet att lyfta fram alla olika högtider som är viktiga för barnen och deras familjer.

Hur ser ditt liv i Söderhamn ut utanför arbetet, är du härifrån?

– Jag kommer från Sandarne, några kilometer utanför centrala Söderhamn från början, och bor kvar där med min egen familj. Det är nära både till båtplatsen och till skogen. Vi gör gärna utflykter i skärgården med motorbåten, när det är säsong.

Engagemanget för människor som kommit till Sverige genomsyrar familjen även på hemmaplan. Karins sambo arbetar aktivt med integration inom idrotten, och hämtar upp ungdomar runtom i sta’n till fotbollsträningen på Sandarne IP.

Nu är nästan alla barn ute på gården. Karin hjälper de sista två med överdragskläder och galonvantar till höstvädret. En procedur som hon genomför många gånger under en arbetsvecka. När hon själv fått på sig vindbyxor och jacka är det dags att gå ut och putta fart på gungorna.

Karin Wennberg

  • Yrke: Förskollärare
  • Ålder: 44 år
  • Familj: Man och tre barn.
  • Bor: I villa några kilometer utanför Söderhamn, nära skola, affär, båtklubb och den lokala idrottsplatsen - Sandarne IP.

Jobba i Söderhamn

Är du en engagerad och kreativ person? Vill du arbeta i en bred organisation med utvecklingsmöjligheter? Välkommen till Söderhamns kommun! I ett jämlikt Söderhamn kan både människor och företag växa. Samverkan är nyckeln för att hålla medborgarens fokus och skapa bra verksamhet för dem vi är till för.

Vi är mer än 2300 medarbetare som tillsammans arbetar för att göra Söderhamn till en öppen och attraktiv skärgårdsstad som människor lever i, längtar efter och flyttar till.

VI ÄR SÖDERHAMN – välkommen att bli en av oss!

Anmäl intresse till:

Bemanningen           Förskola, skola

 

Leva i Söderhamn

Är du en engagerad och kreativ person? Vill du arbeta i en bred organisation med utvecklingsmöjligheter? Välkommen till Söderhamns kommun! I ett jämlikt Söderhamn kan både människor och företag växa.

Läs mer om att bo och leva i Söderhamn