Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kommunens ledningsorganisation vid kris

Vid en extraordinär händelse eller svår påfrestning för samhället kan kommunens krisledningsorganisation träda i funktion. Organisationen är reglerad i kommunens krisledningsplan.

Krisledningsnämnd

Kommunens krisledningsnämnd kan sammankallas om en extraordinär händelse har inträffat eller hotar att inträffa. Kommunstyrelsen är vår krisledningsnämnd. Som krisledningsnämnd har kommunstyrelsen större befogenheter att fatta beslut i olika ärenden än normalt.

Vid kriser eller större olyckor kan kommunen aktivera POSOM-gruppen, för att stödja och informera. POSOM står för Psykiskt Och Socialt OMhändertagande.

Beredningsgrupp

För det löpande arbetet vid en extraordinär händelse bildas en beredningsgrupp med kommunchef, ekonomichef, HR-chef, kommunikationschef och övriga berörda förvaltningschefer eller befattningshavare. Beredningsgruppen leder kommunens verksamhet under en extraordinär händelse.

Rådhuset

Rådhuset

Kommunikation

Kommunikation är en av nyckelfunktionerna vid en extraordinär händelse. Vid en sådan händelse ställs extra höga krav på att kommunen når ut med rätt information till kommuninvånare och alla som vistas i kommunen. Lika viktigt är det att kommunikation från allmänheten når beslutsfattarna, för att de ska kunna bilda sig en uppfattning om det aktuella läget.

Kriskommunikationsplanen beskriver hur kommunikationsverksamheten ska organiseras vid kris eller extraordinär händelse. Information vid kriser eller större händelser publiceras på soderhamn.se, med eventuella instruktioner till allmänheten.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Räddningstjänsten

Kommunalförbundet södra Hälsingland (KFSH)
821 80 Söderhamn

Tel 0270-54 00 00
Fax: 0270-158 35
info@kfsh.se
www.kfsh.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Granskad/Uppdaterad: 2018-09-06

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter