Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

EU-projektet HEAWATER

Söderhamns kommun deltar i EU-projektet HEAWATER. Projektet bedrivs i samverkan med partners från Finland och Estland. Projektledare är Tallinn stad i Estland. Projektets syfte är att uppnå en hälsosammare vattenkvalitet i stadsnära vattenområden i Bottenhavets avrinningsområde genom att förebygga att näringsämnen och farliga ämnen tillförs vattendragen.

Projektets mål är att:

  • Minska belastningen på havet genom att förbättra vattenkvaliteten i små tätortsnära vattendrag
  • Implementera olika tekniker för att återställa vattendrag i Finland, Sverige och Estland
  • Utreda hur medborgarna värderar sina tätortsnära vattendrag
  • Skapa medvetenhet om värdet av en god vattenkvalitet i små tätortsnära vattendrag och deras roll för medborgarnas välbefinnande

Målen är tänkt att uppnås genom att:

  • Jämföra olika tekniker för att restaurera vattendrag i Finland, Sverige och Estland.
  • Reducera halten av fosfor-, kväve-, mikro- och makroskräp och suspenderade ämnen i vattnet med 10%
  • Jämföra kostnader för genomförda restaureringsarbeten i Finland, Sverige och Estland
  • Skapa verktyg som kan identifiera användbar restaureringsteknik

Projektet startade under våren 2018 och kommer att pågå fram till våren 2021.

Projektet bedrivs med medel från EU’s regionala fond Central Baltic. Den totala ekonomiska ramen är 1 898 348 Euro. Där Söderhamns andel är 509 457 Euro.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Ytterligare kontaktuppgift

Ingemar Olofsson
070-346 20 23

Granskad/Uppdaterad: 2018-08-01

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter