Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Styrning och ledning

Vårt sätt att styra och utveckla verksamhet bygger på systemsyn och medborgarens fokus, där vi samverkar i ett system utifrån dina behov. Genom att fokusera på vilka effekter vi vill nå kan vi arbeta långsiktigt, med fler nöjda kunder, och använda våra resurser mer effektivt.

Vi vill forma våra verksamheter utifrån dina behov och det som är värdeskapande för dig.

Då kan vi undvika onödiga kostnader och skapa helhetslösningar som ger goda effekter på lång sikt.

Medarbetare som möter dig i vardagen behöver ha befogenheter och handlingsutrymme för att ge dig bra service.

Ledningens roll är att ge tillit, goda förutsättningar och coacha dig så att du kan göra ett bra jobb.

Kommunens modeller för uppföljning av effekter, mål och ekonomi ger oss stöd och anger vad som ska följas upp, när och på vilket sätt.

Flera delar samspelar i vår styrning

Vision Söderhamn har arbetats fram av kommunen i dialog med söderhamnarna. Visionen beskriver Söderhamn som en bra plats att leva på. Vision Söderhamn är en idégrund för kommunens arbete.

Kommunens fyra huvuduppgifter har formulerats utifrån visionen, för att kunna arbeta med söderhamnarnas behov och önskemål.

Kommunens fokusområden beslutas av kommunfullmäktige för aktuell budgetperiod. Visionen ligger till grund för målen.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-18

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter