Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Fokusområden 2016 - 2019

Kommunfullmäktige sätter upp övergripande mål för verksamheten. Under budgetperioden 2016 - 2019 har Söderhamns kommunkoncern därför fem fokusområden. Under perioden införs en ny styr- och ledningsfilosofi och vi börjar formulera och arbeta med mål utifrån önskade effekter.

Attraktiva boenden

För att få ny- och ombyggnation av hyresrätter, trygghetsbostäder, borätter och småhus.

Syfte: Attraktiva boendemiljöer och en hög kommunal servicenivå ska göra det möjligt för människor att leva gott och utvecklas hela livet i Söderhamn.

Infrastruktur

För att kunna leva, bo, pendla och arbeta i hela kommunen behövs mer bredband, en ny ostkustbana med dubbelspår och fyrfältsväg till Gävle.

Syfte: God infrastruktur ska öka platsens attraktionskraft och göra det möjligt för människor och företag att samverka i och utanför Söderhamn.

Jämlikhet

För att kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell identitet, ålder och klass inte ska vara hinder utan möjligheter.

Syfte: Genom att verka för integration, inkludering och god tillgång till utbildning ska alla människor i Söderhamn stärkas för att kunna vara med och utveckla samhället.

Näringsliv

För att befintliga företag ska växa, nya starta, ge bättre service och förbättra företagsklimatet.

Syfte: Kommunen ska göra det möjligt för företag att växa och utvecklas, för att ge fler arbetstillfällen och öka Söderhamns attraktionskraft.

Attraktiv arbetsgivare

För att ge mer egenmakt som anställd, satsa på friskfaktorer och rekrytera nya medarbetare.

Syfte: Söderhamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, där utveckling sker genom medarbetarnas kompetens och engagemang.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-18

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter