Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Kommunfullmäktige i möte

Under decembers fullmäktigesammanträde klubbades sammansättningen i kommunala nämnder och styrelser.

Nya nämnder och styrelser i Söderhamns kommun

Kommunfullmäktige har beslutat om kommunala nämnder och styrelser för åren 2019-2022. Här kan du läsa om hur fullmäktige valde.

Det tog valbereddningen fem möten att komma fram till de namn som presenterades till kommunala nämnder och styrelser för mandatperioden 2019-2022.

Det tog fullmäktige ett par timmar att klubba igenom namnen som föreslogs. Besluten togs i stort sett utan ändringar från valberedningens förslag.

- Vi har haft bra och många samtal i valbredningen. I stort sett har vi också varit eniga, säger Magnus Svensson C, ordförande i valberedningen.

 

Så här ser nämnder och styrelser ut i Söderhamns kommun:

Kommunstyrelsen

Ordinarie

Ersättare

John-Erik Jansson C, ordförande

Marianne Persson C

Mikael Engblom C

Hans Sundgren M, vice ordförande

Marjo Myllykoski M

Magnus Ludvigsson M

Anders Ramstrand KD

Alexandra Gard S, 2:e vice ordförande

Mattias Åhlund S

Jessica Stenberg S

Ove Söderberg S

Maria Lind S

Jonna Källström-Böresson V

Daniel Persson SD

Eva-Mai Mineur Tynong SD

Magnus Svensson C

Martina Eriksson C

Gunnar Olsson C

Alexander Hägg M

Lars Stål M

Tereza Vanova Benke L

Olle Persson KD

Anna Idell S

John Staffas S

Katarina Hedberg S

Åsa Kastman S

Joann Ling MP

Isabel Hildén V

Christer Andersson SD

Kenneth Johansson SD

Leende man och kvinna.

Marjo Myllykoski, M, och Magnus Ludvigsson, L, är två nya på posten som nämndsordförande.

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Ordinarie

Ersättare

Pelle Stål C, ordförande

Camilla Jonsson C

Lennart Andersson C

Linda Elgestad M, vice ordförande

Jan Nilsson KD

Maria Lind S

Patric Rosenqvist S

Ida Viberg S

Isabel Hildén V

Rino Hedblom SD

Eva-Mai Mineur Tynong SD

Kjell Englund C

Carina Karlsson C

Björn Celind C

Frida Stål M

Hans Blom L

Anna-Maria Landgren S

Mustafa Sido S

Mathilda Lindberg S

Amelia Königsson V

Jane Mineur SD

Tony Svensson SD

Kultur- och samhällsservicenämnden

Ordinarie

Ersättare

Marjo Myllykoski M, ordförande

Lars Stål M

Fredrik Öhlander C, vice ordförande

Sven-Ulrich Olsson C

Ove Söderholm C

Xenia Hildén S

Maria Johansson S

John Staffas S

Stig Nordgren V

Lotta Larsson SD

Christer Andersson SD

George Ayres M

Bengt Hedman KD

Mikael Krantz C

Kristina Lund C

Magnus Ahlgren KD

Marcus Gard S

Maggie Nilsson S

Jan Lundstedt S

Mats Jonsson V

Nils-Olov Oxelbrand SD

Daniel Persson SD

Barn- och utbildningsnämnden

Ordinarie

Ersättare

Jan-Erik Berger C, ordförande

Azeeta Rafaat C

Cina Olsson C

Karin Velander M, vice ordförande

Tereza Vanova Benke L

Johannes Tyve S

Susanne Larsson S

Erik Sköld S

Benny Gustafsson V

Ted Nilsson SD

Jane Mineur SD

Johan Mårtensson C

Johan Svahn C

Maria Hansson KD

Piotr Pokrasen M

Hans Blom L

Frida Hirsimäki S

Fredrik Léstrade S

Anneli Englund S

Göran Hånell V

Jan-Erik Tynong SD

Tony Svensson SD

Bygg- och miljönämnden

Ordinarie

Ersättare

Magnus Ludvigsson L, orförande

Peter Myrasch Regnell C, vice ordförande

Per-Yngve Velander M

Lillemor Svensson S

Catherine Maxdotter S

Christer Wannberg S

Kenneth Johansson SD

Helena Torstensson C

Alvar Magnusson C

Jan-Olof Högqvist M

Christina Andersson S

Eric Johansson S

Azad Faruk Aslan V

Jan-Erik Tynong SD

Man i möte.

Anders Ramstrand, KD, är ny ordförande för Omvårdnadsnämnden.

Omvårdnadsnämnden

Ordinarie

Ersättare

Anders Ramstrand KD, ordförande

Lena Dufva C, vice ordförande

Marianne Persson C

Alexander Hägg M

Ingrid Backelin L

Lennart Gard S

Anneli Hirsimäki S

Clas Kindström S

Carina Toner Jansson V

Sven Lindberg SD

Rino Hedblom SD

Gunnar Sundin KD

Eva Eriksson C

Peter Olsson C

Viktoria Åberg M

Carine Östlund C

Åsa Kastman S

Monica Zellafors S

Monica Bodén S

Anton Larsson V

Susanne Zetterlund SD

Ted Nilsson SD

Överförmyndarnämnden

Ordinarie

Ersättare

Lena Dufva C, ordförande

Peter Åkerlind C, vice ordförande

Lars Johansson S

Kenth Burvall C

Karin Ellström KD

Lisbeth Hirsimäki S

Valnämnden

Ordinarie

Ersättare

Nada Hagen, ordförande (oberoende tjänteman)

Berit Magnusson C

Marjo Myllykoski M, vice ordförande

Ingrid Backelin L

Ove Wiström KD

Jan-Evert Hagström S

Johan Bergenholtz V

Claes Jacobsson MP

Daniel Persson SD

Magnus Svensson C

Alexander Hägg

Magnus Ludvigsson L

Olle Persson KD

Marcus Gard S

John Källström V

Johan Nilsson MP

Eva-Mai Mineur Tynong SD

Kommunrevisionen

Ordinarie ledamot

Karl-Gunnar Ström C

Olof Bengtsson M, vice ordförande

Olle Sundin KD

Sven-Erik Lindestam S, ordförande

Helena Gehlin, S ledamot

Hans-Jörgen Alsing V

Karl-Erik Frunck SD


Faxeholmen

Lars Stål M, ordförande

Janne Persson C, vice ordförande

Börje Timerdal L

Magnus Flyckt S

Berit Kvist S

Gunnbritt Wallström V

Christer Andersson SD


Två män som ler.

John-Erik Jansson, C, och Lars Stål, M, får flera nya poster efter fullmäktiges beslut.

Söderhamn Nära

Lennart Hammarsten C, ordförande

George Ayres M, vice ordförande

Olle Persson KD

Ove Söderberg S

Jan-Evert Hagström S

Bengt Samuelsson MP

Fredrik Jansson SD


Söderhamn Elnät

Lennart Hammarsten C, ordförande

George Ayres M, vice ordförande

Olle Persson KD

Ove Söderberg S

Jan-Evert Hagström S

Bengt Samuelsson MP

Fredrik Jansson SD


Kommunförbundet södra Hälsingland

Ordinarie

Ersättare

John-Erik Jansson C, ordförande

Alexandra Gard S

 

Johanna Källström Böresson V

Hälsinglands Utbildningsförbund

Ordinarie

Ersättare

Peter Olsson C, vice ordförande

Marjo Myllykoski M

Mattias Benke S

Anders Ramstrand KD

Tereza Vanova Benke L

Katarina Hedberg S

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2019-01-07

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter