Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kommunen hbtq-certifierar verksamheter

Kommunen har under våren arbetat för att hbtq-certifiera utvalda verksamheter. Före sommaren återstår ett avslutande test för deltagarna, innan RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) beslutar om certifiering.

Tillsammans med RFSL arbetar kommunen just nu för att hbtq-certifiera näringslivsenheten inklusive Visit Söderhamn, kommunikationsenheten inklusive kundtjänst och verksamheten på Verkstäderna.

Certifieringsarbetet har genomförts under ledning av RFSL under våren. Samtliga medarbetare i aktuella verksamheter har utbildats under fyra halvdagar och är delaktiga i utvecklingsarbetet.

- Genom RFSL:s certifiering kan vi få verktyg för att arbeta långsiktigt och systematiskt med likabehandling och bemötande utifrån ett hbtq-perspektiv, menar kommunchef Margareta Högberg.

Thomas Norgren är chef för kommunstyrelseförvaltningen. Han planerar och följer upp utbildningen tillsammans med RFSL.

- Det känns riktigt bra att göra den här satsningen. Den återkoppling jag fått om utbildningen från deltagande verksamheter har varit väldigt positiv, säger han.

Certifieringsprocessen

Utbildningen berör alla diskrimineringsgrunder, hur olika normer samverkar och ett historiskt perspektiv på lagar och rättigheter i Sverige. Innehållet anpassas till viss del utifrån verksamheten.

Fokus ligger på hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, och ett hbtq-kompetent bemötande. Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Efter avslutad hbtq-certifiering ska medarbetarna ha ökad kunskap om hbtq, normer och konsekvenser för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer. Verksamheterna ska även påbörja ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, och ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtq-perspektiv.

Deltagande verksamheter har även bildat en hbtq-grupp som ska skapa en handlingsplan, med stöd från  RFSL. Gruppen undersöker möjligheter, normer och risker i den egna verksamheten, och formulerar insatser för fortsatt arbete.

Olika former för certifiering

Inledningsvis har kommunen tittat på hur många verksamheter som kan omfattas, av flera skäl har det tyvärr inte varit möjligt att certifiera hela kommunorganisationen samtidigt.

- När kommunen beslutade om certifiering fanns bara det aktuella alternativet med fysiska träffar under loppet av flera månader. Det var inte möjligt att genomföra det för alla medarbetare. Vi valde då att testa den här certifieringsformen på några verksamheter, som i stor utsträckning arbetar utåtriktat för dem vi är till för, menar Thomas Norgren.

Idag finns även möjligheten att hbtq-certifieras via webbutbildning, genom en enklare och mer tillgänglig process.

- Det har kommit in både medborgarförslag och motioner om att kommunen ska certifiera verksamheter via webbutbildning, det kan vara ett intressant alternativ för en stor organisation, säger Margareta Högberg.

Liberal motion

Upprinnelsen till den pågående certifieringen var en motion från liberalen Annika Persson. Hon yrkade att kommunstyrelsen ska arbeta för hbt-certifiering av kommunal verksamhet, något som bifölls av ett enigt kommunfullmäktige 2013.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2016-05-31

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter