Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Förvaltningshuset

Ja till ombyggnad av kontorslokaler

Kommunfullmäktige har sagt ja till att bygga om kommunens kontorslokaler och flytta administrativa verksamheter. Målet är att samla verksamheter i kommunens egna kontorslokaler och att samlokalisera verksamheter som har mycket samarbete.

Beslutet innebär framför allt att förvaltningshuset och fastigheten Fanan 3 vid Faxeholmen byggs om för att skapa fler kontorsplatser.

- Genom att bygga om förvaltningshuset kan vi skapa fler arbetsplatser och bra mötesytor och vi får tydliga säkerhetszoner i byggnaden. Verksamheter som har många beröringspunkter kan samlokaliseras i förvaltningshuset och Fanan 3. Det här blir bra både för våra besökare och för våra egna medarbetare, menar kommunchef Margareta Högberg.

Vad händer nu?

Ombyggnationen startar efter sommaren, slutlig inflyttning är planerad senast i februari 2018. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens administration sitter i lokaler som dömts ut. Medarbetarna behöver få lämna nuvarande lokaler innan årsskiftet, annars väntar vitesbelopp i miljonklassen. 

Första etappen blir anpassningar i Fanan 3 och nybyggnation på förvaltnings­husets innergård. Då kan vi flytta ut verksamheter till Fanan och börja anpassa förvaltningshuset.

- Under april och maj gör vi risk- och konsekvensbedömningar i enheter som berörs av flytten, tillsammans med medarbetare, företagshälsovård och skyddsombud. Kommunen vill skapa en god och hållbar arbetsmiljö för alla medarbetare, men alla kommer inte att kunna ha eget arbetsrum, berättar Ali Nefzi som är projektledare för ombyggnationen.

Företagshälsovården har i uppdrag både att bedöma ritningar från arbetsmiljösynpunkt och att fånga upp synpunkter från medarbetare. Den processen löper vidare parallellt med detaljplaneringen.

Kostnader

Kommunen investerar 30,8 miljoner i ombyggnation och inflytt i förvaltningshuset och fastigheten Fanan. Det tillkommer även en engångskostnad på cirka 5,1 miljoner under 2017.

Om vi slår ut investeringskostnaden över hela nyttjandeperioden, blir det en ökad driftkostnad på cirka 100 - 200 000 kronor per år. Genom den här lösningen försvinner även en hyresförlust på 1,8 miljoner för kontorslokaler i Fanan 3, som står tomma idag.

Fanan 3 - kundtjänst och samhällplanering

Fastigheten Fanan 3 behöver omklassas till kontorsbyggnad. Kundtjänst får lokaler här och öppnar den 15 maj 2017. I Fanan kan kommunens verksamheter inom samhällsplanering samlokaliseras, genom att samla medarbetare från bygg- och miljöförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och kultur- och samhällsserviceförvaltningen.

Förvaltningshuset - fler kontorsplatser och ökad säkerhet

Vi skapar fler kontorsplatser i förvaltningshuset, genom att bygga om lunchrummen uppe på våningsplanen. Det blir en ny gemensam lunchyta i en inglasad byggnad på innergården, som kan omvandlas till ett auditorium för 200 personer.

Byggnaden får tre säkerhetszoner. Zon 1 blir entré med reception. Zon 2 blir olika mötesrum för att ta emot besökare. Zon 3 i övriga byggnaden är endast tillgänglig för kommunens medarbetare.

- Det blir ett bättre flöde både för besökare och medarbetare, när alla möten kan genomföras på markplan. Genom att skapa säkerhetszoner kan vi även flytta in arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamheter som behöver lämna hyrda lokaler som dömts ut, berättar Ali Nefzi.

I förvaltningshuset vill kommunen samla administrationen i tre förvaltningar som har mycket samarbete: barn- och utbildningsförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen finns redan i byggnaden. Nu kommer även delar av arbetsmarknads- och socialförvaltningen in.

Rådhuset

I rådhuset vill kommunen lokalisera företroendevalda och medarbetare som är stödfunktioner till kommunstyrelsen. Här planeras i dagsläget inga ombyggnationer.

Faxepark

I Faxepark (gamla järnvägsstationen) kan vi samlokalisera näringslivsenheten med Visit Söderhamn, kultur och fritid och kommunikationsenheten. Här  möbleras några kontorsrum om för ändrad användning.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-04-27

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter