Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Fastighetsägarens ansvar vid höga flöden

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Det innebär att Om du vet med dig att du haft problem vid höga flöden tidigare, som t ex vårfloden 1995 eller vid andra tillfällen vid höga flöden i vattendrag, bör vara särskilt uppmärksamma nu i år eftersom prognoser pekar mot att det kan närma sig dessa nivåer.

Ansvaret att förebygga skador på egendom som riskeras att bli drabbad av översvämning ligger på fastighetsägaren. Det gäller att förebygga i tid.

Det är därför viktigt och nödvändigt att Du följer informationen om vårflod och höga flöden och förbereder dej.

Vissa förberedelser bör vidtas redan nu om Du vet att Du bor i översvämningskänsliga områden som kan komma att översvämmas;

  • Flytta känslig inredning, föremål till säkra platser.
  • Se till att bryggor och lösa föremål förankras.
  • Se till att Du hyr eller köper pumpar att ha i beredskap.
  • Om Du vet att du behöver invallningar, planera detta i tid
  • Ha kontroll på dina försäkringar vad som gäller.

Kommunens ansvar

För att i möjligaste mån lindra konsekvenserna vid höga flöden vidtar kommunerna åtgärder så att vägtrummor, galler mm. inte är igensatta utan att vattnet kan rinna undan. En förhöjd beredskap råder inom olika områden i kommunerna som har ansvar för detta.

Räddningstjänstens ansvar

Räddningstjänsten ansvarar för insatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra eller begränsas skador på människor, egendom och miljö. Det innebär att när den enskildes resurser inte räcker till och kriterierna för räddningstjänst är uppfyllda ska samhället rycka in och avhjälpa en skada.

Kriterier för räddningstjänst:

  • Behov av ett snabbt ingripande
  • Det hotade intressets vikt
  • Kostnaderna för insatsen
  • Omständigheterna i övrigt.

Den utrustning som Räddningstjänsten förfogar över kommer att användas vid ev akuta räddningsinsatser och kommer inte att lånas ut till enskilda i förbyggande syfte.

Vid behov av akut räddningstjänst; Ring 112

Mer information

Kommunalförbundet södra Hälsingland genom dess Räddningstjänst och kommunerna i södra Hälsingland kommer kontinuerligt att lägga ut aktuell information och lägesprognoser på sina hemsidor.

Läs mer om hur du skyddar ditt hus mot översvämning:

Skydda ditt hus mot översvämninglänk till annan webbplats

Läs mer på krisinformation.se om översvämning och vårflod:

Översvämninglänk till annan webbplatsVårflodlänk till annan webbplats

SMHI varnar om risken för påverkan blir stor

SMHI publicerar varningsinformation för höga flöden när vattnetlänk till annan webbplats
riskerar att stiga och kan påverka människor och miljö i större omfattning.
länk till annan webbplats

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter