Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Förvaltningarnas kanslier/registratorer

Kommunstyrelsen

E-post: kommunstyrelsen@soderhamn.se

Registratorer:
Elisabeth Jernberg, tel 0270-753 11
Christina Gradén, tel 0270-753-02

Barn- och utbildningsnämnden

E-post: barn-utbildningsnamnden@soderhamn.se

Registrator:
Malin Olsson, tel 0270-75279

Bygg- och miljönämnden

E-post: bygg.miljonamnden@soderhamn.se

Registratorer:
Teija Åhlin, tel 0270-752 27
Hilkka Gilljam Mustonen, tel 0270-751 44

Kultur- och samhällsservicesnämnden

E-post: kultur.samhallsservicenamnden@soderhamn.se

Registratorer:
Pia Lithne, tel 0270-751 29

Omvårdnadsnämnden

E-post: omvardnadsnamnden@soderhamn.se

Registratorer:
Anita Anderzon, tel 0270-752 47
Elisabeth Almqvist, tel 0270-752 51

Arbetsmarknads- och socialnämnden

E-post: asn@soderhamn.se

Registrator:
Laila Nabb, tel 0270-75294

Överförmyndarnämnden

E-post: ofn@soderhamn.se

Kansli: Tel 0270-754 12

Granskad/Uppdaterad: 2019-01-17

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter