Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kommunens krisberedskap

Kommunen bedriver ett aktivt säkerhetsarbete för att undanröja risker och minimera konsekvenserna om något inträffar.

Söderhamns kommun gör riskanalyser och sårbarhetsanalyser, för att uppnå en så hög beredskaps- och säkerhetsnivå som möjligt - både för normal verksamhet och vid extraordinära händelser. I dessa analyser tittar vi på vilka risker som finns, vad som kan hända och vad som kan bli konsekvenserna om någon av dessa händelser faktiskt inträffar.

Säkerhetsarbetet vid normal verksamhet är inriktat på att förhindra störningar, olyckor och skador. Om kriser, större olyckor eller extraordinära händelser ändå inträffar finns planer för hur dessa ska hanteras.

Det finns en övergripande Krisledningsplan och Informationsplan för hela kommunen. Det finns också delplaner för olika förvaltningar och bolag. I planerna ingår instruktioner för ledning, information och samordning med tydliga rutiner som kan följas i en krissituation.

Utgångspunkten för kommunens krisberedskap regleras i Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskaplänk till annan webbplats, från 2006. Med en extraordinär händelse avses sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
info@soderhamn.se

Beredskapssamordnare

Tove Westerberg
Tel 0270-754 78
Mobil 073-275 39 17

Uppdaterad: 2015-10-07
Tipsa en kompis

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn, Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post.
Faktura sänds till: Söderhamns kommun, Box 1, 826 21 Söderhamn. Org nr 212000-2353.