Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kommunens krisberedskap

Kommunen bedriver ett aktivt säkerhetsarbete för att undanröja risker och minimera konsekvenserna om något inträffar.

Det finns en övergripande krisledningsplan och kriskommunikationsplan för hela kommunen. Det finns också delplaner för förvaltningar och bolag. I planerna ingår instruktioner för ledning, information och samordning med tydliga rutiner som kan följas i en krissituation.

Söderhamns kommun gör risk- och sårbarhetsanalyser, för att hålla hög beredskap och säkerhet - både för normal verksamhet och vid extraordinära händelser. I analyser tittar vi på vilka risker som finns, vad som kan hända och vad som kan bli konsekvenserna om någon av dessa händelser faktiskt inträffar.

Säkerhetsarbetet vid normal verksamhet är inriktat på att förhindra störningar, olyckor och skador. Om kriser, större olyckor eller extraordinära händelser ändå inträffar finns planer för hur dessa ska hanteras.

Med en extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

Beredskapssamordnare

Tove Westerberg
Tel 0270-754 78
Mobil 073-275 39 17

Granskad/Uppdaterad: 2016-01-31

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post