Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Nämnder

Söderhamn har en traditionell sektorsindelad nämnd- och förvaltningsstruktur. Varje nämnd och förvaltning har sitt avgränsade ansvarsområde.

Kommunens nio nämnder, inklusive kommunstyrelsen, är politiskt tillsatta organ med uppgift att handlägga vissa ärenden. Antalet förtroendevalda ledamöter varierar mellan nämnderna.

Nämndernas huvudsakliga uppgift är att besluta i frågor som rör den egna förvaltningen. Nämnderna ska också bereda fullmäktigeärenden inom sitt ansvarsområde och verkställa fullmäktiges beslut. För att sköta den löpande och dagliga verksamheten har alla nämnder och kommunstyrelsen en egen förvaltning (utom valnämnden).

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post
Uppdaterad: 2012-12-20
Tipsa en kompis
Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn, Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post