Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Nämnder

Kommunens nämnder, inklusive kommunstyrelsen, är politiskt tillsatta. För att sköta den dagliga verksamheten har alla nämnder utom valnämnden en egen förvaltning. Nämnderna beslutar i frågor som rör den egna förvaltningen. Nämnderna bereder även fullmäktigeärenden inom sitt ansvarsområde och verkställer kommunfullmäktiges beslut.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post
Uppdaterad: 2015-01-01
Tipsa en kompis
Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn, Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post