Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är beredningsorgan för fullmäktige och leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomi och näringslivsåtgärder och gör förslag till budget för kommunens hela verksamhet.

Det parti som har majoritet i fullmäktige får också majoritet i kommunstyrelsen. I kommunstyrelsen ingår 15 ledamöter, som väljs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen följer nämndernas verksamhet och övervakar att nämnderna verkställer fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen representerar kommunen vid förhandlingar med statliga myndigheter, näringsliv, och så vidare. Själva beslutsrätten har alltid kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har ett samrådsorgan för pensionärsfrågor, Pensionärsrådet.

Kommunstyrelsen 2019-2022

(Alla nya ledamöter har ännu inte fått officiell e-postadress.)

Ledamöter

Personliga ersättare

John-Erik Jansson, (C) ordförande

Magnus Svensson (C)

Marianne Persson (C)

Martina Eriksson (C)

Mikael Engblom (C)

Gunnar Olsson (C)

Hans Sundgren (M), vice ordf

Alexander Hägg (M)

Marjo Myllykoski (M)

Lars Stål (M)

Magnus Ludvigsson (L)

Tereza Vanova Benke (L)

Anders Ramstrand (KD)

Olle Persson (KD)

Alexandra Gard (S), 2:e vice ordf

Anna Idell (S)

Mattias Åhlund (S)

John Staffas (S)

Jessica Stenberg (S)

Katarina Hedberg (S)

Ove Söderberg (S)

Åsa Kastman (S)

Maria Lind (S)

Joann Ling (MP)

Jonna Källström Böresson (V)

Isabel Hildén (V)

Daniel Persson (SD)

Christer Andersson (SD)

Eva-Mai Mineur Tynong (SD)

Kenneth Johansson (SD)

 

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd)

John-Erik Jansson (C)
0270-753 16

Andre vice ordförande och oppositionsråd 

Alexandra Gard (S)

Granskad/Uppdaterad: 2018-12-27

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter