Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Jämlikhet och jämställdhet

Jämlikhet är ett av våra fokusområden 2016 - 2019. Vi ser
integration, mångfald och jämställdhet som viktiga arbetsområden för att Söderhamn ska vara en attraktiv plats för dig som väljer att leva och bo här.

Jämlikhet

Jämlikhet är ett av våra fokusområden 2016 - 2019. Genom att verka för integration, inkludering och god tillgång till utbildning ska alla människor i Söderhamn stärkas för att kunna vara med och utveckla samhället.

Att människor flyttar till Söderhamn och vill stanna kvar är en viktig fråga för hela kommunens utveckling. Genom att erbjuda plats i vårt gemensamma byggande av Söderhamn kan vi skapa mångfald, hållbar tillväxt och välfärd.

Vi arbetar på flera sätt för att främja god integration så att människor kan kompetensutvecklas för att skapa sin egen försörjning och få ett boende, för att känna sig jämlika och inkluderade i samhället.

HBTQ-certifiering

Som en del av arbetet med jämlikhet och mångfald HBTQ-certifieras delar av
kommunens verksamhet. RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) är ansvarig för utbildning och certifiering. Utbildningen innehåller arbetsmiljöfrågor, bemötande och hur normer påverkar oss.

*Förkortningen HBTQ står för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner

Jämställdhet mellan kön

Att ha samma värde som den som står bredvid mig är en
mänsklig rättighet. Mina fri- och rättigheter ska inte vara beroende av mitt
kön, min sexuella läggning, min könsidentitet eller mitt könsuttryck, min
etniska tillhörighet, min religion eller annan trosuppfattning, min
funktionsnedsättning eller min ålder.

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi står på tre ben.
Regeringens jämställdhetsmål, den länsgemensamma jämställdhetsstrategin och CEMR-deklarationen.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-17

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter