Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Söderhamns kommun kan lämna in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Via medborgarförslaget kan du lämna in frågor, idéer och förslag, för att delta i den politiska debatten.

Tova och Moustafas medborgarförslag om Jazzparken 2015.

Medborgarförslag om Jazzparken 2015.

Medborgarförslag får bara röra frågor som gäller kommunen generellt och inte frågor som har att göra med myndighetsutövning mot en enskild person, till exempel socialbidrag och bygglov.

Lämna in förslag skriftligt

Ditt medborgarförslag ska lämnas in skriftligt. Det ska tydligt ange den aktuella frågan och vilket beslut du vill att kommunfullmäktige ska fatta.

Förslaget ska vara undertecknat av dig/er som lämnar förslaget, med namnteckning och namnförtydligande. Adress till minst en ansvarig måste anges.

Kommunen behandlar medborgarförslag i princip på samma sätt som en traditionell motion som lämnas in av ledamot/parti i kommunfullmäktige. När frågan/förslaget lämnats till fullmäktige skickas det på remiss till kommunstyrelsen och berörda nämnder.

Medborgarförslag skickas till
Söderhamns kommun
Kommunfullmäktige
826 80 Söderhamn

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens diarium
Tel 0270-750 60

Granskad/Uppdaterad: 2015-08-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter