Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Blanketter inom omsorg och stöd

Här kan du ladda hem blanketter eller använda kommunens e-tjänster. Till flera e-tjänster behöver du e-legitimation www.e-legitimation.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-tjänster och blanketter Omsorg och stöd

Namn

E-tjänst

Blankett

Autogiro för avgifter inom äldre- och funktionshindersomsorg (ansökningsblankett)


PDFPDF (pdf, 438.5 kB)

Bistånd enligt socialtjänstlagen(SOL) (ansökningsblankett)

 

PDFPDF (pdf, 35.2 kB)

Bostadsanpassning (ansökningsblankett)


PDFPDF (pdf, 35.3 kB)

Fullmakt


PDFPDF (pdf, 28.6 kB)

Föreningsbidrag (ansökningsblankett)


PDFPDF (pdf, 300.1 kB)

Föreningsbidrag (återrapportering)


PDFPDF (pdf, 242.1 kB)

Förhandsbesked enligt LSS


PDFPDF (pdf, 46.6 kB)

Försörjningsstöd (ansökningsblankett)


PDFPDF (pdf, 161 kB)

Försörjningsstöd (informationsfolder)


PDFPDF (pdf, 185 kB)

Insatser enligt LSS (ansökningsblankett)

 

PDFPDF (pdf, 37.6 kB)

Korttidstillsyn barn över 12 år
LSS 9:7 (ansökningsblankett)


PDFPDF (pdf, 10.7 kB)

Plats på barnkoloni (ansökningsblankett)


PDF
(pdf)

PDFPDF (pdf, 71.8 kB)

Reseräkning

 

PDFPDF (pdf, 68.1 kB)

Synpunkt Omvårdnad


PDFPDF (pdf, 260.3 kB)

 

E-tjänster och blanketter Överförmyndaren

Namn

E-tjänst

Blankett

Ansökan om god man/förvaltare (egen)

 

PDFPDF (pdf, 46.5 kB)

Ansökan om god man/förvaltare (anhörig)

 

PDFPDF (pdf, 49.8 kB)

Anmälan om god man/förvaltare (tredje part)

 

PDFPDF (pdf, 88.9 kB)

Ansökan om samtycke till rättshandling

 

PDFPDF (pdf, 110.5 kB)

Ansökan uttagsmedgivande FB 13.8

 

PDFPDF (pdf, 25.1 kB)

Ansökan uttagsmedgivande FB 14.8

 

PDFPDF (pdf, 24.6 kB)

Arvodesräkning ensamkommande barn

 

PDFPDF (pdf, 92.2 kB)

Redogörelse (bilaga till årsräkning/sluträkning).

 

PDFPDF (pdf, 89.7 kB)

Resejournal

 

PDFPDF (pdf, 183 kB)

Sluträkning

 

PDFPDF (pdf, 48.9 kB)

Tillgångsförteckning huvudman

 

PDFPDF (pdf, 114.6 kB)

God man förvaltare årsräkning

 

PDFPDF (pdf, 268.1 kB)

Förmyndare Årsräkning


PDFPDF (pdf, 940.4 kB)

Åtagandeblankett förvaltare

 

PDFPDF (pdf, 36.8 kB)

Åtagandeblankett god man

 

PDFPDF (pdf, 36.8 kB)

 

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Beställ blankett

Du som inte har möjlighet att själv skriva ut blankett kan beställa här.
Beställ blankett

Acrobat Reader

Du måste ha Adobe Reader för att läsa blanketterna i PDF-format.
Här kan du ladda ner Adobe Reader avgiftsfritt länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Granskad/Uppdaterad: 2018-01-10

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter