Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

E-tjänster och blanketter inom

Bygga, bo och miljö

Till flera av e-tjänsterna behöver du e-legitimation.
Läs mer om e-legitiomation: www.e-legitimation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
E-tjänster och blanketter Söderhamns kommun

Typ

E-tjänst

Blankett

Avfall och återvinning

 

 

Kompostering flerbostadshus, anmälan

 

PDFPDF (pdf, 34 kB) (pdf, 34 kB)

Kompostering, anmälan

 

PDFPDF (pdf, 33.6 kB) (pdf, 33.6 kB)

Sophämtning 4 veckas eller 3mån, ansökan

 

PDFPDF (pdf, 48.4 kB) (pdf, 48.4 kB)

Bostäder och tomter

 

 

Bostadsanpassningsbidrag, ansökan

 

PDFPDF (pdf, 35.3 kB) (pdf, 35.3 kB)

Tomtkö, anmälan

 

PDFPDF (pdf, 32.6 kB) (pdf, 32.6 kB)

Bygglov och tillstånd

 

 

Ansökan om förhandsbesked (ses bäst med Internet explorer)

 

PDFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan bygg, rivnings och marklov (ses bäst med Internet explorer)

 

PDFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd (ses bäst med Internet explorer)

 

PDFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan kontrollansvarig (ses bäst med Internet explorer)

 

PDFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan strandskyddsdispens (ses bäst med Internet explorer)

 

PDFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om eldstad/rökkanal i befintlig byggnad


 PDFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om lov för skylt/ljusanordning


PDFlänk till annan webbplats

Kontrollplan

 

PDFPDF (pdf, 20.5 kB) (pdf, 20.5 kB)

VärmepumpVärmepump (jord- eller ytvattenvärme)

 

PDF (PDF (pdf, 848.7 kB)pdf, 843 kB)

Värmepump (bergvärme)

 

PDFPDF (pdf, 848.7 kB) (pdf, 843.1 kB)

Kartor

 

 

Underlag för situationsplan

 

PDFPDF (pdf, 164.2 kB)

Livsmedel

 

 

Anmälan registrering av livsmedelsanläggning

 

PDFPDF (pdf, 64.5 kB)

Bilaga anmälan registrering av livsmedelsanläggning (verksamhet med egen brunn)


PDFPDF (pdf, 35.3 kB)

Anmälan om misstänkt matförgiftning

E-tjänstöppnas i nytt fönster

 

Miljö- och hälsoskydd

 

 

Asfaltverk, oljegrusverk och kross

 

PDFPDF (pdf, 48.5 kB) (pdf, 48.5 kB)

Miljöfarlig verksamhet - djur , anmälan 9kap 6§

 

PDFPDF (pdf, 70.8 kB) (pdf, 70.8 kB)

Miljöfarlig verksamhet anmälan 9 kap 6 § rev.

 

PDFPDF (pdf, 47.3 kB) (pdf, 47.3 kB)

Göddselspridning, ansökan om dispens


PDFPDF (pdf, 44.2 kB)

Cistern

 

 

Cisterninformation enligt NFS 2003-24

 

PDFPDF (pdf, 36.7 kB) (pdf, 36.7 kB)

Cistern som tagits ur bruk, anmälan

 

PDFPDF (pdf, 33.1 kB) (pdf, 33.1 kB)

Hälsoskydd

 

 

Djurhållning inom detaljplan

 

PDFPDF (pdf, 40.1 kB) (pdf, 46 kB)

Hygien- och offentliga lokal

 

PDFPDF (pdf, 59.1 kB) (pdf, 59.1 kB)

Kemisk bekämpning

 

 

Kemisk bekämpning inom skyddsområde, ansökan

 

PDFPDF (pdf, 73.4 kB) (pdf, 73.4 kB)

Kemisk bekämpning banvall, idrottsanläggning m.m. anmälan

 

PDFPDF (pdf, 33.5 kB) (pdf, 33.5 kB)

Kemisk bekämpning skola, flerbostadshus m.m. ansökan

 

PDFPDF (pdf, 45.8 kB) (pdf, 45.8 kB)

Lagring och upplag

 

 

Mellanlagring av farligt avfall, anmälan

 

PDFPDF (pdf, 42.8 kB) (pdf, 42.8 kB)

Uppläggning av massor, anmälan

 

PDFPDF (pdf, 45.3 kB) (pdf, 45.3 kB)

PCB

 

 

PCB: Anmälan om sanering

 

PDFPDF (pdf, 65.6 kB) (pdf, 65.6 kB)

PCB A1: Inventeringsprotokoll fogmassor

 

PDFPDF (pdf, 54.6 kB) (pdf, 54.6 kB)

PCB A4: Inventeringsprotokoll golvmassor

 

PDFPDF (pdf, 38.8 kB) (pdf, 38.8 kB)

PCB A2: Inventeringsprotokoll isolerrutor

 

PDFPDF (pdf, 41.3 kB) (pdf, 41.3 kB)

PCB A3: Inventeringsprotokoll kondensatorer

 

PDFPDF (pdf, 42.6 kB) (pdf, 42.6 kB)

PCB: Sammanställningsblankett - inventerad

 

PDFPDF (pdf, 69.4 kB) (pdf, 69.4 kB)

PCB: Sammanställningsblankett - sanerad

 

PDFPDF (pdf, 63.3 kB) (pdf, 63.3 kB)

PCB C1: Saneringsprotokoll fogmassor

 

PDFPDF (pdf, 28.6 kB) (pdf, 28.6 kB)

PCB C4: Saneringsprotokoll golvmassor

 

PDFPDF (pdf, 42.5 kB) (pdf, 42.5 kB)

PCB C2: Saneringsprotokoll isolerrutor

 

PDFPDF (pdf, 32.7 kB) (pdf, 32.7 kB)

PCB C3: Saneringsprotokoll kondensatorer

 

PDFPDF (pdf, 38.3 kB) (pdf, 38.3 kB)

Vatten och Avlopp

 

 

Avlopp, ansökan ny, anmälan ändring

 

PDFPDF (pdf, 659.5 kB)

Intyg över utförd enskild avloppsanläggning

 

PDFPDF (pdf, 557.7 kB)

KlagomålBygg-, miljö- och hälsorelaterade klagomål

E-tjänst

 PDFPDF (pdf, 250.6 kB)

SynpunkterBygg-, miljö- och hälsorelaterade synpunkter

E-tjänst


 

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00

Beställ blankett


Du som inte har möjlighet att själv skriva ut blankett kan beställa här.
Beställ blankett.

Acrobat Reader


Du måste ha Adobe Reader för att läsa blanketterna i PDF-format.
Här kan du ladda ner Adobe Reader avgiftsfritt länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
E-legitimation

Granskad/Uppdaterad: 2017-03-24

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter