Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

E-tjänster och blanketter inom

Bygga, bo och miljö

Till flera av e-tjänsterna behöver du e-legitimation/Bank-ID.

Läs mer om Bank-ID på www.e-legitimation.selänk till annan webbplats

E-tjänster och blanketter Bygga, bo och miljö

Typ

E-tjänst

Blankett

Avfall och återvinning

 

 

Kompostering/Eget omhändertagande av hushållsavfall

 

PDFPDF (pdf, 343.7 kB)

Bostäder och tomter

 

 

Bostadsanpassningsbidrag, ansökan

 

PDFPDF (pdf, 817.5 kB)

Tomtkö, anmälan

 

PDFPDF (pdf, 32.6 kB) (pdf, 32.6 kB)

Bygglov och tillstånd

 

 

Ansökan om förhandsbesked (ses bäst med Internet explorer)

 

PDFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan bygg, rivnings och marklov (ses bäst med Internet explorer)

 

PDFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd (ses bäst med Internet explorer)

 

PDFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan kontrollansvarig (ses bäst med Internet explorer)

 

PDFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan strandskyddsdispens (ses bäst med Internet explorer)

 

PDFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om eldstad/rökkanal


 PDFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om lov för skylt/ljusanordning


PDFlänk till annan webbplats

Kontrollplan

 

PDFPDF (pdf, 20.5 kB) (pdf, 20.5 kB)

Grannens yttrande rörande byggnad/åtgärd


PDFlänk till annan webbplats

Rivningsanmälan


PDFlänk till annan webbplats

Teknisk beskrivning av VA-installation


PDFlänk till annan webbplats

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg


PDFlänk till annan webbplats

Översiktlig teknisk beskrivning


PDFlänk till annan webbplats

VärmepumpVärmepump (jord- eller ytvattenvärme)

 

PDF (PDF (pdf, 848.7 kB)pdf, 843 kB)

Värmepump (bergvärme)

 

PDFPDF (pdf, 848.7 kB) (pdf, 843.1 kB)

DetaljplanBegäran om planbesked


PDFlänk till annan webbplats

Kartor

 

 

Underlag för situationsplan

 

PDFPDF (pdf, 164.2 kB)

Livsmedel

 

 

Anmälan registrering av livsmedelsanläggning

 

PDFPDF (pdf, 64.7 kB)

Bilaga anmälan registrering av livsmedelsanläggning (verksamhet med egen brunn)


PDFPDF (pdf, 34.6 kB)

Anmälan om misstänkt matförgiftning

E-tjänstöppnas i nytt fönster

 

Miljö- och hälsoskydd

 

 

Asfaltverk, oljegrusverk och kross

 

PDFPDF (pdf, 48.5 kB) (pdf, 48.5 kB)

Djurhållning, anmälan

 

PDFPDF (pdf, 70.8 kB) (pdf, 70.8 kB)

Miljöfarlig verksamhet

 

PDFPDF (pdf, 531.1 kB) (pdf, 47.3 kB)

Gödselspridning, ansökan om dispens


PDFPDF (pdf, 44.2 kB)

Anmälan om driftstörning - avvikelse


PDFlänk till annan webbplats

Anmälan om installation av oljeavskiljare


PDFlänk till annan webbplats

Cistern

 

 

Cisterninformation enligt NFS 2003-24

 

PDFPDF (pdf, 36.7 kB) (pdf, 36.7 kB)

Cistern som tagits ur bruk, anmälan

 

PDFPDF (pdf, 33.1 kB) (pdf, 33.1 kB)

Hälsoskydd

 

 

Djurhållning inom detaljplan

 

PDF (pdf, 46 kB)PDF (pdf, 40.2 kB)

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola


PDFlänk till annan webbplats

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling


PDFlänk till annan webbplats

Kemisk bekämpning

 

 

Kemisk bekämpning inom skyddsområde, ansökan

 

PDFPDF (pdf, 73.4 kB) (pdf, 73.4 kB)

Kemisk bekämpning banvall, idrottsanläggning m.m. anmälan

 

PDFPDF (pdf, 33.5 kB) (pdf, 33.5 kB)

Kemisk bekämpning skola, flerbostadshus m.m. ansökan

 

PDFPDF (pdf, 45.8 kB) (pdf, 45.8 kB)

Lagring och upplag

 

 

Mellanlagring av farligt avfall, anmälan


PDFPDF (pdf, 114.2 kB)

Mellanlagring av icke-farligt avfall, anmälan

 

PDF (pdf, 42.8 kB)PDF (pdf, 114.2 kB)

Uppläggning av muddermassor

 

PDF (pdf, 45.3 kB)PDF (pdf, 309.2 kB)

Återvinna avfall för anläggningsändamål


PDFPDF (pdf, 139.1 kB)

PCB

 

 

PCB: Anmälan om sanering

 

PDFPDF (pdf, 65.6 kB) (pdf, 65.6 kB)

PCB A1: Inventeringsprotokoll fogmassor

 

PDFPDF (pdf, 54.6 kB) (pdf, 54.6 kB)

PCB A4: Inventeringsprotokoll golvmassor

 

PDFPDF (pdf, 38.8 kB) (pdf, 38.8 kB)

PCB A2: Inventeringsprotokoll isolerrutor

 

PDFPDF (pdf, 41.3 kB) (pdf, 41.3 kB)

PCB A3: Inventeringsprotokoll kondensatorer

 

PDFPDF (pdf, 42.6 kB) (pdf, 42.6 kB)

PCB: Sammanställningsblankett - inventerad

 

PDFPDF (pdf, 69.4 kB) (pdf, 69.4 kB)

PCB: Sammanställningsblankett - sanerad

 

PDFPDF (pdf, 63.3 kB) (pdf, 63.3 kB)

PCB C1: Saneringsprotokoll fogmassor

 

PDFPDF (pdf, 28.6 kB) (pdf, 28.6 kB)

PCB C4: Saneringsprotokoll golvmassor

 

PDFPDF (pdf, 42.5 kB) (pdf, 42.5 kB)

PCB C2: Saneringsprotokoll isolerrutor

 

PDFPDF (pdf, 32.7 kB) (pdf, 32.7 kB)

PCB C3: Saneringsprotokoll kondensatorer

 

PDFPDF (pdf, 38.3 kB) (pdf, 38.3 kB)

Vatten och Avlopp

 

 

Avlopp, ansökan ny, anmälan ändring

 

PDFPDF (pdf, 2.1 MB)

Intyg över utförd enskild avloppsanläggning

 

PDFPDF (pdf, 557.7 kB)

Ansökan om dispens för utsträckt slamtömningsintervall


PDFPDF (pdf, 581.8 kB)

KlagomålBygg-, miljö- och hälsorelaterade klagomål

E-tjänst

 PDFPDF (pdf, 250.6 kB)

SynpunkterBygg-, miljö- och hälsorelaterade synpunkter

E-tjänst


 

 

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Mer information

 

Acrobat Reader
Du måste ha Adobe Reader för att läsa blanketterna i PDF-format.
Ladda ner Adobe Acrobat Readerlänk till annan webbplats

Beställ blankett

Beställ pappersblankett

Granskad/Uppdaterad: 2018-07-04

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter