Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Överklaga beslut

Personliga myndighetsbeslut

Om du inte är nöjd med ett myndighetsbeslut som kommunen har fattat och som gäller dig personligen, kan du överklaga beslutet. När du får ett sådant beslut ska det också finnas med en besvärshänvisning (uppgifter om vart du ska vända dig för att klaga på beslutet).

Du måste alltid överklaga skriftligt, men det är inte så viktigt att skriva formellt eller högtidligt.

Överklaga beslut från

Övriga beslut

Övriga kommunala beslut har du rätt att överklaga om du är kommunmedlem, det vill säga om du är folkbokförd eller äger fastighet i kommunen.

Du ska klaga hos förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens eller landstingets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet (laglighetsprövning). Det är du som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande lagar och regler. Förvaltningsrätten prövar alltså bara vad du själv angett och om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet. Om beslutet är fel upphävs beslutet. Förvaltningsrätten kan alltså inte fatta något nytt beslut.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Ytterligare kontaktuppgifter

Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
791 21 Falun

Granskad/Uppdaterad: 2018-02-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter