Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Arkiv och diarium

Arkivet är kommunens minne. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som förvaras i arkivet.

Kommunarkiv

Kommunarkivet omfattas av offentlighetsprincipen. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som förvaras i arkivet. Arkivlagen styr hur kommunala arkiv ska skötas och hur kommunens allmänna handlingar ska förvaras.

I Söderhamns kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet och ser till att förvaltningarna fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen.

Privatpersoner, skolklasser och andra är välkomna att besöka kommunarkivet. Kontakta oss och förboka tid.

Diarium

Alla skrivelser som leder till ett ärende ska diarieföras. Det gör den nämnd och förvaltning som hanterar ärendet. Alla handlingar som tillhör ärendet samlas under en gemensam rubrik.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kommunarkiv

Kommunarkivet@soderhamn.se
Tel 0270-752 16
070-190 66 08

Besök arkivet
Förboka tid om du vill besöka arkivet. Vi vistas i olika lokaler. Arkivet är normalt öppet helgfria vardagar cirka kl 09 - 15.

Granskad/Uppdaterad: 2016-11-24

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter